วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

กายไร้ทิพย์


ท่านดุสิตสันตกุมาร 
มหาเทพผู้มีศักดิ์ 
ท่านทรงฌานสมณะ อันสงบ

ใครที่จิตลบหลู่
ไม่นอบน้อม ท้าทายเรา

คิดว่าเราเป็น พระโพธิสัตว์มาร

เจ้าอย่าหวังว่าจะได้รับบารมีจากเรา
แม้จะเข้ามาหา กายแทนเรา

ภาพนี้คือสัญลักษณ์
ที่มนุษย์สร้างเพื่อบูชาเรา

กายไร้ทิพย์
คือมนุษย์กายแทนเรา
ที่เราเชื่อมญานถึงพวกเจ้า

ผู้ที่มีทิพย์ญานใน
คงเห็นร่างเราแล้ว
เมื่อกำหนดจิตถึง
กายไร้ทิพย์


Sawanya Sangpat กราบนมัสการเจ้าค้ะ. มารไม่มีบารมีไม่เกิด. เจ้าค้ะ
กายไร้ทิพย์ จิตไร้รูป บารมีเราแผ่ ไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ
จิตพวกเจ้าเองต่างหาก ที่ไม่เปิดรับพลังงานเรา
เพราะจิตเจ้าเห็นแค่เป็น มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง
ลำจวน จวนจวน กราบสาธุค่ะ 
เมื่อคืน 22/02/60 
สัมผัสจิตท่าน ท่านมาสอนธรรมหนู
กายไร้ทิพย์ จิตไร้รูป สาธุ..นั่นเป็นอีกกาย 
ในหลายกายที่ไปหาพวกเจ้า ที่พวกเจ้าศรัทธาและคิดถึงเรา
ไม่เกี่ยวกับกายเนื้อ ที่เป็นกายแทนเรา(กายไร้ทิพย์)
...ดูเพิ่มเติม
ชาญชัย มูลศรี กราบสาธุเจ้าข้า
ประมุก คำศรี ขอกราบทุกๆดวงบุญเจ้าค่ะ
ขนิษถา แก้วไชยะ _/|\_ _/|\_ _/|\_
ขอนอบน้อมจิตอนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ
ทุกบุญทานกุศลทั้งหมดทั้งมวลตลอดชีวิตเจ้าค่ะ...
ชัญญกัญญ์ อสงไขย กาลเวลา กราบนมัสการเจ้าค่ะ
โยโย่ บุญรักษา กราบ สาธุๆๆครับ
ศิริลักษณ์ บูรณะพรสถิตย์ ผู้ใดมีจิตคิดปรามาสต่อท่านทั้งที่รู้ก็ดี ไ่ม่รู้ก็ดี ขอท่านโปรดเมตตาอโหสิกรรมแก่พวกเขาด้วยเทอญฯ สาธุ
บุญบารมี มิสุนา เราขอกราบสักการะท่านดุสิตสันตกุมาร มหาเทพผู้มีศักดิ์ ท่านทรงฌานสมณะ อันสงบ
แม่เจ้า คนทำดี กราบขออภัยแทนพวกมนุษย์ที่จิตเขายังไม่พร้อมค่ะก็มนุษย์เปรียบเสมือน บัวสี่เหล่าใช่มั้ยค่ะพระอาจารย์ จิตที่ยังไม่พร้อมก็คือ บัวใต้น้ำค่ะ เสมอน้ำ เหนือน้ำ และก็พ้นน้ำค่ะ. แล้วแต่บุญบ่ารมีของแต่ละคนค่ะพระอาจารย์ สาธุ สาธุ สาธุค่ะ. ด้วยบุญบารมีของท่านค่ะ
ความสุข ดึงดูดความสำเร็จ แล้วแต่บุญ หรือเวร หรือกรรม ของเค้าเถิดเจ้าค่ะ......ยังมีอีกหลายจิตที่ดีงามรอความเมตตานะคะ
#สาธุสาธุสาธุ
แม่เจ้า คนทำดี ข้าพเจ้าเลยขอให้ท่านได้โปรดประอภัยและอโหสิกรรมให้กับทุกเหล่าและทุกสรรพสัตว์ที่จิตเขายังไม่พร้อมด้วยนะค่ะ สาธุ สาธุ ค่ะและความเมตตาธรรมที่สูงของท่านนั้นช่วยส่งพลังจิตให่เขาเหล้านั้นด้วยค่ะ
กายไร้ทิพย์ จิตไร้รูป เราสำเร็จได้..เพราะเราไม่เอาอะไรเลย แม้แต่พระชายาเรา
พวกเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงเรา..อยู่ที่พวกเจ้าต่างหาก
Narttaya Grobthong เมตตาธรรมค้ำจุนโลก
Rugnapa Cirioag สาธุ สาธุ สาธุค่ะ
Narttaya Grobthong เคยได้รับรู้ว่าพระเยซูได้ให้อภัยแม้คนที่ทำร้ายพระองค์ด้วยการเปล่งวาจาบนไม้กางเขนว่า"เขาไม่รู้..เขาไม่รู่...เขาไม่รู้.........................

มีคนกำลังเขียนความคิดเห็น...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น