วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ตอนที่ 1: ลำดับชั้นของพระผู้สร้างตอนที่ 1: ลำดับชั้นของพระผู้สร้าง (HERITAGE OF CREATOR)

Matthew: 


 • ถ้าหากอยากจะเข้าใจวัตถุประสงค์ของชีวิตเรา เราต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระผู้สร้าง (The Creator) 
 • ซึ่งเป็นผู้ที่มีพลังอำนาจมากที่สุดในเอกภพก่อน หากจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ก็อาจจะบอกว่า
 • มันเหมือนความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูก เพียงแต่ว่าต้นกำเนิดของจิตวิญญาณของพวกเราที่เกิดมาจากพระผู้สร้าง มันอธิบายได้ไม่ง่ายแบบนั้นเท่านั้นเอง


 • พลังงานของพระผู้สร้าง/สรรพสิ่ง คือแสงสว่างแห่งความรักอันบริสุทธิ์ และมันก็เป็นพลังงานที่มีพลังอำนาจมากที่สุดในเอกภพด้วย  • (คำว่าพระผู้สร้าง/สรรพสิ่ง (Creator/Creation) คือสมญานามของความเป็นทั้งหมด (Totality) หรือแหล่งกำเนิด (Source) หรือความเป็นหนึ่งเดียวของทุกสรรพสิ่ง (Oneness of All)) 
 • สมญานามนี้ ยังเป็นชื่อที่มีความหมายครอบคลุมและหมายรวมถึงทั้งแก่นสารทั้งหมดของแหล่งกำเนิดสูงสุดนั้น และการสรรสร้างที่สิ่งนั้นกระทำเข้าไว้ด้วยกันแล้ว แต่เพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสาร ปกติพวกเราจะเรียกว่า “พระผู้สร้าง” เฉยๆ
 • ก่อนหน้าที่จะมีพระผู้สร้าง มันไม่มีอะไรอยู่เลย ยกเว้นแต่พลังอำนาจที่หลับใหลอยู่ของพระผู้สร้างเท่านั้น 
 • จนกระทั่งมันได้แสดงออกถึงความเป็นแก่นแท้ของตัวมันเองออกมาเป็นครั้งแรก ในชั่วขณะนั้นเอง ที่บางคนเรียกว่า “บิกแบง” (Big Bang) ส่วนที่แตกออกมาจากความรัก, ภูมิปัญญา และพลังอำนาจของพระผู้สร้าง คือจิตวิญญาณรุ่นแรก 


 • คำว่า “ส่วนที่แตกออกมา” ในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงส่วนที่แยกย่อยออกมา หรือส่วนที่แตกแยกออกมาจากชิ้นส่วนทั้งหมด แต่หมายถึง ส่วนที่ถอดแบบออกมาจากต้นแบบ ที่มีคุณลักษณะทั้งหมด หรือส่วนประกอบทั้งหมดเหมือนกันกับต้นแบบทุกประการ


 • และจากการสรรสร้างอย่างฉับพลันทันทีในครั้งนั้น จิตวิญญาณรุ่นแรก และทุกสิ่งทุกอย่างที่ดำรงอยู่ทั่วทั้งเอกภพนี้ ล้วนไม่อาจแบ่งแยกออกจากพระผู้สร้างได้ และก็ไม่อาจแบ่งแยกออกจากกันและกันได้ 


 • ในระดับจิตวิญญาณแล้ว ทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นหนึ่งเดียว และก็จะเป็นหนึ่งเดียวเช่นนี้ตลอดไปชั่วนิจนิรันดร


 • แต่อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าเราจะหาอะไรที่คล้ายคลึงกับความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ไม่ได้เลย ตัวอย่างเปรียบเทียบที่ดีที่สุด ที่จะทำให้พอมองเห็นภาพได้ เท่าที่ผมนึกออกในตอนนี้ก็คือ ลองจินตนาการว่าลำดับชั้นทางจิตวิญญาณของพระผู้สร้างมีลักษณะเหมือนขนมพายชิ้นกลมๆ ชิ้นหนึ่ง 

 • โดยที่พายทั้งชิ้นนี้ เราจะสมมุติว่าคือจิตวิญญาณของพระผู้สร้าง ซึ่งเป็นความเป็นทั้งหมดที่มีพลังอำนาจไม่มีที่สิ้นสุด (Omnipotent Totality) และเป็นต้นกำเนิดของทุกสรรพสิ่ง ตรงกลางชิ้นพาย ก็จะเป็นจิตของพระผู้สร้าง ซึ่งเป็นสัพพัญญูจิต ที่รอบรู้ทุกสรรพสิ่ง 
 • จากนั้นให้ลองจินตนาการต่อไปว่ามีวงแหวนกลมๆจำนวนมากมาย เรียงซ้อนกันออกมาจากจุดศูนย์กลางของชิ้นพายเป็นชั้นๆตามแนวรัศมี ซึ่งวงแหวนเหล่านี้ หมายถึงอาณาเขตของลำดับชั้นทางจิตวิญญาณ ที่ถอดแบบออกมาจากพระผู้สร้าง
 • มาถึงตรงนี้จะเป็นการจินตนาการแบบไม่ปกติธรรมดาแล้วนะครับ เพื่อให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ให้จินตนาการต่อไปว่า ชิ้นพายชิ้นนี้ ถูกตัดออกเป็นชิ้นเล็กๆตามแนวรัศมี จำนวนนับไม่ถ้วน แต่ว่าด้านที่กว้างที่สุดของชิ้นเล็กๆพวกนี้ ให้อยู่ติดกับจุดศูนย์กลางของชิ้นพาย 
 • ซึ่งหมายถึง จิตที่ไร้ขีดจำกัดของพระผู้สร้าง ส่วนด้านนอกของชิ้นพายเล็กๆพวกนี้ จะค่อยๆเรียวเล็กลงไปเรื่อยๆ ตามระยะห่างจากจุดศูนย์กลางที่เพิ่มมากขึ้น 
 • ชิ้นพายเล็กๆพวกนี้ หมายถึงจิตวิญญาณแต่ละดวงที่ถอดแบบออกมาจากพระผู้สร้างนั่นเอง และทุกๆชิ้นก็จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบทุกอย่างที่เหมือนกัน และในสัดส่วนเดียวกันกับพายทั้งชิ้นด้วย และก็ไม่มีชิ้นไหนเลย ที่จะแบ่งแยกออกจากกันได้ มันเป็นเช่นนี้เหมือนกันหมดทั่วทั้งอาณาจักรของพระองค์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น