วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560

ไขปริศนาจักรวาล

ในภาพอาจจะมี 4 คน, สถานที่ในร่ม

#กายไร้ทิพย์ จิตไร้รูป ไขปริศนาจักรวาล
#สัญญาคือตัวนำพาให้เกิด
#สัญญา คือ ความจำ ความยึดติด ความฝัวใจ ความแค้น
ผูกโกรธ อาฆาตพยาบาท สัจจะอธิษฐาน ความหวงแหน ความรัก
ความห่วงใย คำสาปแช่ง หลงตัวเอง 
หลงยศตำแหน่ง มีมานะถือตน
น้อยใจฆ่าตัวตาย การพูดบ่น ซ้ำๆบ่อยๆ
ทุกเรื่องที่ผูกจิตไว้กับสิ่งนอกร่างกาย
1) สัญญาจิต คือ จิตคิดซ้ำซาก จนยึดติดฝังอยู่ในจิต เช่น 
 • สัญญารัก
 • สัญญาแค้น 
 • สัญญากามราคะ
 • สัญญาห่วงใย
 • แต่ไม่มีการกระทำผ่านกายร่าง
 • #ตัวอย่าง พระนางมัทรี ได้เคยอธิษฐานจิต ต่อพระพุทธองค์ ตั้งแต่ภูมิ....สุเมทดาบส ( ร่างโพธิสัตว์ ของพระตัณหังกร ที่จะต้องสร้างบารมีเป็น พระสมณะโคดม ) 
 • ขอเป็นคู่ชีวิตทุกภพทุกชาติ จนชาติสุดท้าย คือ พระนางพิมพา ( ยโสธรา ) 
 • แต่จิตของพระพุทธเจ้า ไม่ได้ยึดติดในส่วนนี้ พอหลังจากสำเร็จ เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว พระพุทธองค์ ต้องทอนสัญญา ของพระพุทธองค์ และสัญญาของพระนางพิมพา ย้อนหลังลงทุกๆชาติที่เคยคู่กัน 
 • ให้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ หลายร่าง ทั้งฝั่งพระพุทธเจ้า และฝั่งพระนางพิมพา ( พระนางพิมพา สำเร็จอรหันต์ ในยุคพระองค์ซอยสัญญาลงให้สั้นๆ ) ลงที่ร่างชาย ( พระพุทธเจ้า ) และร่างหญิง (พระนางพิมพา) ให้มาเจอกัน และอยู่กันไม่กี่ปีก็เลิกกัน ต่างคนต่างไป เป็นการล้างสัญญาจิต

2) สัญญารูป คือ

3) สัญญากาย แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ 
  • 3.1) สัญญาวิบากผล คือ ชาติที่แล้วชอบฆ่าสัตว์ ชาตินี้จึงเป็นมะเร็งตาย
  • 3.2) สัญญากายปัจจุบัน คือ ได้บวชเป็นพระสงฆ์ จนตายในผ้าเหลือง แต่ตอนยังมีชีวิตอยู่ ชอบวิชาคาถาอาคม สักยันต์ ทำพระเครื่อง ทำเครื่องรางของขลัง จนมีชื่อเสียงดังไปไกล และเจ้าตัวก็ภาคภูมิใจ ในศรัทธา ที่โยมทั้งหลาบมอบให้ 
  • พอตายลง#จิต+ร่างทิพย์สงฆ์ ไม่ต้องไปไหน อยู่เฝ้าวัดนั้นนั่นแหล่ะ จนกว่าร่างทิพย์นั้น จะหมดอายุขัย จึงจะได้ไปเกิดใหม่
  • ร่างทั้งกลายที่เรียกว่า ร่าง "รูปภูมิ" ร่างรูปวิญญาณ เปรต อสุรกาย เดรัจฉานร่างทิพย์
   • ครึ่งคนครึ่งสัตว์
   • ร่างเทวดา
   • ร่างเทพ
   • ร่างมหาเทพ
   • ร่างพรหม
   • ร่างมหาพรหม
   • ร่างอริยะสงฆ์ทิพย์
 • ทุกร่างทั้งหมดมีอายุขัย เพียงแต่ยาวนานไม่เท่ากัน ร่างกายเนื้อ มีอายุสั้นที่สุด
 • #นี้แหละคือความหมายทุกร่างไม่เที่ยง

กราบสาธุ ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น