วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560

การตัดสินใจของ "แม่ทัพ" หมายถึงอะไรได้บ้าง?

ในภาพอาจจะมี 1 คน, เครา และ ภาพระยะใกล้

การตัดสินใจของ "แม่ทัพ" หมายถึงอะไรได้บ้าง?
- ตัดสินใจทำสงคราม 
  • หมายถึง ตัดสินใจเอา "ชีวิตลูกหลานชาวบ้าน" ที่เขาฝากไว้ ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวเรา ให้เขาไปตายเพื่อสนองความอยากเอาชนะเหนือใครของเรา ชัยชนะที่แลกมาด้วยเลือดและน้ำตา

- ตัดสินใจซื้ออาวุธ
  • หมายถึง ตัดสินใจเอา "หยาดเหงื่อแรงงาน" ของชาวบ้านที่ยากลำบาก พวกเขาทั้งหลายกว่าจะได้เงินมาหนึ่งบาท บ้างก็เป็นจับกัง บ้างก็เป็นชาวนาชาวไร่ แต่ต้องเหนื่อยยากลำบากเพื่ออาวุธของเรา

- ตัดสินใจเก็บเสบียงคลัง
  • หมายถึง ตัดสินใจเอา "อาหาร" ที่ประชาชนทั้งหลายจะใช้กิน ใช้ดื่ม มาหล่อเลี้ยงกองทัพ ประชาชนทั้งหลายก็ต้องตกอยู่ในภาวะทุกข์ยาก อดอยาก หิวโหย เพื่อสนองความอยากได้ชัยชนะของเราเหนือใครๆ

  • คนเรา หากจะตัดสินใจออกรบหรือทำสงคราม ก็สมควรจะคิดก่อนว่า "แม้เราสละชีวิตหนึ่งเดียวของเรานี้ จะแลกกับความยากลำบากของประชาชนทั้งหลายแทนได้ไหม?" หากทำได้ ก็จงทำเสีย อย่าได้ให้เขาต้องมาทนทุกข์ยากลำบากเพราะเรา หากเราเสียชีวิตเพียงหนึ่ง แลกกับชีวิตพลทหารได้ ก็จงทำ หากเราเสียสละเลือดเนื้อของเรา แล้วพลทหารทั้งหลายไม่ต้องมาบาดเจ็บเพราะเราได้ ก็จงทำ และเมื่อแม่ทัพจะเสียสละชีพของตนเสียเอง แล้วพลทหารทั้งหลายนั้น "พร้อมใจกันรบ" นั่นแหละ ความเป็นผู้นำ ความเป็นแม่ทัพจึงบังเกิด

***** นี่จึงเรียกว่า "แม่ทัพ" ที่แท้จริง *****
  • คำว่า "แม่ทัพ" นั้นมาจากคำว่า แม่ และคำว่า "กองทัพ" คือ ผู้เป็นดั่งมารดาของกองทัพ ผู้มีจิตใจรักใคร่พลทหารนั้นดุจบุตรในอุทรของตน เป็นผู้เห็นความตายของพลทหารนั้นเสมือนหนึ่งความตายของบุตรของตน เป็นผู้ปกป้องชีวิตไพร่พลไว้ให้มากที่สุด ดุจมารดาที่ดูแลลูกของตน เป็นผู้ที่แสวงหาวิธี "ชนะโดยไม่ต้องรบ" 
  • เพื่อไม่ให้ลูกของตน (พลทหาร) เหล่านั้นต้องมาทุกข์ยาก, ลำบาก และเสียเลือดเนื้อเพื่อตน หากยังเห็นแก่อำนาจ ลุแก่โทสะ กระทำต่อชีวิตของพลทหาร เหมือนดั่งของเล่น จะปล่อยให้ตายอย่างไรก็ได้ อย่างไร้ประโยชน์ อย่างไม่คุ้มค่าในสนามรบ แล้วจะเรียกว่าเป็น "แม่ทัพ" ได้อย่างไร?
  • หากคุณไม่ได้รักพลทหารเหมือนดั่งลูกเมีย ก็จงอย่าเรียกตนว่าแม่ทัพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น