วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560

โลก คือ แมททริค หรือ มิติซ้อนมิติ

ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ธรรมชาติ และ สถานที่กลางแจ้ง

#โลก คือ แมททริค หรือ มิติซ้อนมิติ
 • จักรวาลแต่ละจักรวาล แบ่งแยกกันเป็นอิสระ เรียกว่า "จักรวัตติ"มีศาสดาของแต่ละจักรวาล เป็นของตัวเอง หรือ ศาสนา ของตนเอง 
 • ชีวิตแต่ละชีวิต คือ พลังงานไม่มีตัวตน ที่เรียกว่า "ธาตุรู้" หรือ "จิต" 
 • แต่ละจักรวาล สามารถไปมาหากันได้ เพราะสิ่งที่ไป คือ พลังงาน หรือ จิต 
 • แต่การที่จะสื่อสารกันได้ ระหว่าง พลังงาน(จิต) จะต้องมีเครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือสื่อสารนั้น เรียกว่า "รูป" หรือ "ร่าง" ที่ใช้ให้พลังงาน (จิต) สื่อสารกันได้
 • #เครื่องมือสื่อสาร ที่เรียกว่า รูป หรือ ร่างทิพย์ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท แบ่งโดยใช้ความละเอียดของ "รูป" หรือ "ร่าง" ที่จะสามารถทะลุกำแพงมิติต่างๆได้
 • #รูปพลังงาน(จิต) ที่สร้างร่างขึ้นมาเอง เรียกว่า "รูปจิต" ที่จะมีความละเอียดสูงสุด สามารถทะลุผ่าน กำแพงแมททริก (มิติทิพย์) ได้ทุกมิติ คือ ผู้ที่สำเร็จอรหันต์ขึ้นไป จนเป็นถึงพระพุทธเจ้า
 • #รูปภูมิ หรือ ร่างทิพย์ ที่สร้างจาก อากาศธาตุ และมีพลังงาน (จิต) ขับเคลื่อนอยู่ภายในร่างทิพย์นั้นๆ
 • ร่างทิพย์แต่ละร่าง จะมีความละเอียด ใสสะอาดไม่เท่ากัน ในแต่ละชั้นภูมิ 
 • พลังงานที่เป็นแสงสว่าง เรียกว่า "บารมี" คือ พลังงานที่แท้จริง ในการขับเคลื่อน หรือ เคลื่อนไหว ร่างทิพย์ (รูปภูมิ) นั้นๆ
 • #พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ ผู้ค้นพบหลักธรรมชาติของจักรวาลได้ จึงเป็นพระศาสดาของแต่ละจักรวาล เที่ยวสั่งสอน ดวงจิตต่างๆ ทุกจักรวาล 
 • ให้ทราบถึงเหตุผล และวิธีการเข้าถึง เรียกว่า "ธรรมจักร" หรือ อาณาจักรแห่งธรรม หรือ กงล้อแห่งธรรม (ธรรม แปลว่า ความจริง)
 • พลังงาน (จิต) ต่างๆ ที่ต่างแข็งขันสร้างพลังงาน ความสว่าง ความแรง ของแต่ละพลังงานตนเอง และสร้างร่างขึ้นมาอวดกัน ในแต่ละชั้นภูมิ(ภพ) 
 • สุดท้ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แซงหน้าเพื่อน แซงทุกดวงจิต (พลังงาน) ไปไกลลิ่ว จนต่างยอมยกย่อง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เป็นพระศาสดา ของแต่ละจักรวาล คือแต่ละศาสนา
 • พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดของทุกจักรวาล มีแค่พระพุทธเจ้าองค์เดียว คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัณหังกร ที่เกิดมาแล้วไม่ต่ำกว่า 4 ล้าน ล้านปี
 • #ที่เขียนไว้ในพระไตรปิฎก ว่ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เกิดบนโลกมนุษย์แล้ว 28 พระองค์
 • #แท้จริงคือ พระพุทธองค์สร้างกายเนื้อเพื่อเป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 18 ครั้ง 
 • อีก 10 ครั้ง คือ ลงมาร่วมจิตอยู่ด้วยกับอรหันต์สาวก ของพระพุทธองค์ เพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บนโลกมนุษย์ เพื่อไม่ให้ทิ้งระยะเวลานานเกินไป
 • #องค์ปัจจุบันคือ พระสมณะโคดม ก้อคือตัณหังกรนั่นเอง แต่อยู่ในร่างใหม่ ที่ชื่อว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสมณะโคดม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น