วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560

เมื่อชายโปรดเวตาล

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

เมื่อชายโปรดเวตาล
  • เวตาลมีร่างเป็นค้างคาวอยู่ในป่าลึกครับ เป็นจิตวิญญาณนะครับ แตกต่างจากแวมไพร์คือ แวมไพร์จะอยู่ในเมืองเหมือนมนุษย์ แถมทำตัวเป็นชนชั้นสูงด้วย แต่เวตาลจะไม่ชอบสุงสิงกับมนุษย์ จะชอบอยู่ในป่า แม้ว่าจะแปลงร่างเป็นค้างคาวได้เหมือนกันก็ตาม ทีนี้ เวตาลที่มานี้ ท่านเคยเป็นกษัตริย์ไทยองค์หนึ่งมาก่อน ชายได้บอกท่านถึงกรรมที่ทำให้ท่านเป็นเวตาลครับ คือ ท่านศึกษาธรรมมาก ทั้งยังรจนาตำราธรรมไว้อีกด้วย ชายว่าอันธรรมหนึ่งกำมือหากปฏิบัติให้หลุดพ้นได้ก็จะไม่ต้องเป็นภาระผูกพัน แต่หากหนึ่งกำมือไม่สำเร็จแล้วศึกษาธรรมเอาเป็น "ความรู้" โดยมาก ผลกรรมจะทำให้ไปเกิดเป็นเวตาลได้เช่นกัน ชายได้อธิบายถึงสัจธรรมแท้จริง ที่ไร้ตัวอักษร อธิบายไม่ได้ จากนั้นก็ให้ท่านน้อมจิตตรงมาสู่จิตของชาย คือ จิตสู่จิต ธรรมสู่ธรรม ร่างของท่านก็เปลี่ยนจากเวตาลเป็นเทพครับ คือ บรรลุเทวสภาวะในที่สุด
  • ชายก็ขอให้ท่านมาช่วยบำเพ็ญบารมีดูแลพระศาสนาต่อไปครับ ด้วยงานด้านศาสนาเป็นงานละเอียดอ่อน ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพุทธศาสนาและเคยเป็นกษัตริย์ปกครองคนมาด้วย หาได้ยาก ชายจึงขอให้ท่านช่วยครับ เรื่องนี้ ชายอยากบอกไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าการรู้ธรรมมาก ศึกษาธรรมเยอะ กลายเป็น "นักวิชาเกินศาสนา" นั้น ไม่ได้ทำให้หลุดพ้นได้เลย แถมยังกลายเป็นภาระผูกมัดจิตเราอีกด้วย เมื่อเราไม่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ใคร ตายแล้วก็จะไปเกิดเป็นเวตาลได้ แต่ถ้าเราชอบสอนคนอื่น ตายแล้วจะกลายเป็น "องค์ครู" เช่น องค์ฤษี, องค์พ่อแก่ ฯลฯ เป็นต้น ชายเองไม่ได้อยากเป็นครูใคร แต่ถ้าใครมาถาม ชายก็บอกหมดครับ ไม่มีปิดบัง ไม่มีหวงวิชาอะไร เพราะชายรู้ดีว่าถ้าเราอยากเป็นครู ตายแล้วไม่พ้นเป็นองค์ฤษี พ่อแก่ แต่ถ้าเราไม่บอกใคร หวงวิชาเก็บไว้ ตายแล้วจะกลายเป็นเวตาลครับ
  • "ความรู้" ทำให้คนไม่หลุดพ้น รู้แล้วอยากสอนคนอื่นก็จะกลายเป็นองค์ครู ปู่ฤษี รู้แล้วไม่ยอมบอกใคร หวงเก็บไว้ก็จะกลายเป็นเวตาล ดังนั้น เวตาลกับองค์ครู ปู่ฤษีนั้น นับว่ามีความรู้ไม่ด้อยกว่ากันเลย เหตุนี้ เวตาลจึงรู้ทันเล่ห์พราหมณ์ แล้วเคยบอกพระวิกรมาทิตย์ว่าพราหมณ์นั้นหลอกพระวิกรมาทิตย์อย่างไร ท่านเวตาลเป็นผู้รู้ในทางพุทธศาสนามาก จึงเหมาะกับการดูแลพุทธศาสนาในภาวะที่มีชาวพราหมณ์ฮินดูเข้ามาจัดการ เช่น กรณีวัดพระธรรมกาย แล้วยังไม่ดีพอ คือ ยังมีปัญหาวุ่นวาย ประชาชนปรับตัวไม่ทัน เน้นวิมุติมากไปหน่อย เลยกระทบกับสมมุติหนะครับ เหล่าค้างคาวนั้นเป็นพวกผู้มีความรู้มาก ต่างกันก็แค่ความรู้ด้านไหน? ถ้าเป็นความรู้ด้านการเมืองการปกครอง ก็จะเป็นแวมไพร์ จะอยู่กับทางโลก อยู่กับชนชั้นสูง แต่ถ้าเป็นความรู้ทางธรรมในศาสนาพุทธก็ดี พราหมณ์ก็ดี ก็จะเป็นเวตาล ต่างกันตรงนี้เองครับ 

  • อยู่กับธรรมเหมือนอยู่กับไฟ กับงูพิษ ไม่งั้นเขาจะมีศีลกันทำไมครับ?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น