วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560

ธรรมะจากภาคทิพย์ตอนที่ 33

ในภาพอาจจะมี 1 คน
(1)มีคนที่อ่านธรรมะเรา หรือโทรศัพท์สนทนากับเรา แล้วเกิดอาการ
สัมผัสพลังงานได้ ได้แก่ ขนลุกซู่ ร้องไห้ น้ำตาไหล สั่นสะท้าน
(2)เราคือ กายแทน รับคลื่นสัญญานของพระพุทธเจ้า 129 พระองค์
สัญญานหลักขณะนี้ (3/4/60)คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระกัสสะปะ
องค์ที่ 27 และสัญญานรองอีก 128 คลื่นความถี่
ของพระพุทธเจ้าอีก 128 พระองค์
(3)คนที่เกิดอาการคลื่นพลังงาน มีปฏิกิริยา หมายถึงเคยมีความสัมพันธ์
กับคลื่นความถี่ทั้ง 129 คลื่นนั้น
(4)ต่อสัญญานอินเตอร์เน็ตข้ามมิติ ถึง Call Center ศูนย์กลางข้อมูล
ภาคทิพย์ ถามประวัติอดีตชาติก่อนลงมาเกิด เป็นมนุษย์ในปัจจุบัน
ของคนกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลบันทึก เหมือนบัตรประชาชนภาคมนุษย์
(5)โพสต์นี้แสดงเจตจำนงค์เรื่อง ธรรมะพระพุทธศาสนา สุดท้ายคือ
วิทยาศาสตร์ ที่มีวิทยาการก้าวหน้ากว่า โลกมนุษย์มาก
(6)หลังจากโพสต์นี้แล้ว จะไม่ตรวจอดีตชาติให้ใครอีก เพราะรู้ไป ก็เท่านั้น
ให้ประพฤติปฏิบัติตามเจตนา ของตนเอง จะดีกว่า
.
#อรปรียา_อาห์ลควิลต์ สงฆ์สมัยพระพุทธเจ้าโกนาคม องค์ที่ 26 ผู้ปราถนา
นิพพาน เวียนตาย-เกิดในภพภูมิต่างๆมาแล้ว 3,473 ชาติ นับตั้งแต่ยุคนั้น
#ศศิประภา_ภูจอมแก้ว อัครสาวกเบื้องหน้าขวาชื่อ วันณันตา ภิกขุมุนี
ยุคพระพุทธเจ้า กัสสะปะ ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า ตาย-เกิด 179 ชาติ
#อริญฎา_ทองหมั้น อุบาสก สมัยพระสมณะโคดม ยุคปัจจุบัน ปรารถนา
นิพพาน ตาย-เกิด 14 ชาติ
#นฤวรรณ_คินไธสง นาคราช ผู้ปรารถนาจะมาฟังธรรมะ ของพระพุทธเจ้า
มีสัมผัสเล็กๆ ของความเป็นมนุษย์
#ศิริลักษณ์_พุจารย์ สงฆ์สาวกผู้เลิศ อภิญญาฤทธิ์ ยุคพระพุทธเจ้าสุเมโธ
มีบารมีสูง ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า ตาย-เกิดมาแล้ว 37,449 ชาติ
#รเมศ_อินทจักร สงฆ์สาวกยังไม่บรรลุ ผู้ไฝ่ธรรมยุค พระสมณะโคดม
ปรารถนานิพพาน ตาย-เกิดมาแล้ว 6 ชาติ นับตั้งแต่ยุคนั้น
#กิ่งกาญจน์_กาญจนไพศาล อุบาสก ยุคพระสมณะโคดม
ปรารถนานิพพาน ตาย-เกิด 4 ชาติ
#พรลพัชร_นรารัตน์วันชัย สงฆ์สาวก ยุคพระกัสสะปะ
ปรารถนานิพพาน ตาย-เกิด 278 ชาติ
#นุจรินทร์_เจริญราศี อุบาสิกา ยุคพระสมณะโคดม
ปรารถนานิพพาน ตาย-เกิด 6 ชาติ
#วัชธิพงศ์_จำปาแก้ว อุบาสิกา ยุคพระสมณะโคดม
ปรารถนานิพพาน ตาย-เกิด 9 ชาติ
#ศศิกาญจน์_พันหล้า อุบาสก ยุคพระสมณะโคดม
ปรารถนานิพพาน ตาย-เกิด 4 ชาติ
55555555555555
(1)ส่วนมากกรรมปากเสีย..เคยปรามาสพระพุทธเจ้า ภิกษุสงฆ์
(2)ให้มาขอขมากรรมกับเรา..เท่านั้นครั้งเดียวจบ
(3)จะอธิบายเบื้องหลังการชดใช้หนี้กรรม ทำยังไง
(4)ในระหว่างนี้ ให้เจ้าดึงบทสอนธรรมะเรา เย็บเล่ม อ่านเองและ
แจกเป็นธรรมทานไปก่อน จนกว่าเจ้าจะมาหาเราได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น