วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ธรรมะจากภาคทิพย์ตอนที่ 52

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน
 • (1)สร้างเกราะป้องกัน จิต-กาย...ด้วย..ศีล
 • (2)หลุดพ้นด้วยจิต..เจโตวิมุตติ (จิตเป็นสุข)
 • (3)หลุดพ้นด้วยปัญญา..ปัญญาวิมุตติ (กายมีความสุข)
 • (4)สะสมอริยะทรัพย์..ทาน-ช่วยเหลือ-เสียสละ..ทานบารมี(พลังงานทิพย์)

มนุษย์..คือสิ่งมีชีวิตที่ถูกหลอก เพื่อชดใช้กรรม หรือ รู้ทันเพื่อ-สร้างบารมีเพิ่ม
 • มนุษย์..ถูกหลอกให้เดินกายด้วย ความอยาก-ความเห็นแก่ตัว-ยโสโอหัง เดินกายด้วย ความคิด-ในสมอง ที่ถูกหลอกจาก สัญญากรรมทุกความคิดเริ่มต้นที่..ต้องการเอาตัวรอด..อยากได้..สะสม..โอ้อวด..หาอำนาจแต่ระหว่างทาง ทุกข์ทรมาน..ไม่ได้ดั่งใจ..สุดท้าย นรก คือที่ไปสุข..ที่เข้าใจคือ สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา กับทุกสรรพสิ่งนอกร่างกายเพราะนานาสรรพสิ่ง ล้วนไม่เที่ยง ไม่จีรัง ไม่ยั่งยืน แม้แต่คน ที่รักมากที่สุดผลที่ได้คือ รักมาก หวงแหนมาก คือทุกข์มากที่สุด

มนุษย์เดินกายด้วย สิ่งที่มองไม่เห็น นั่นคือจิต นั่นคือพลังงาน นั่นคือความคิด แล้วไปหลง ในสิ่งที่มองเห็น จับต้อง สัมผัสได้..คือสรรพสิ่งทั้งหลาย สุขบ้าง-ทุกข์บ้าง กับสรรพสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป..ลาภ ยศ สุข สรรเสริญฺ โดยหารู้ไม่ว่า สุขที่แท้จริง คือสุข...จากจิตเมตตา

 • จิต...ปรารถนาเห็นคนอื่น มีความสุข พลอยปลื้มใจ พลอยมีความสุขไปกับเขาเป็นความสุข-สลับอุเบกขา-แล้วก็สุข ไม่มีทุกข์ ใดปนระหว่างทางเลยสุขที่ จิตอยู่คู่กาย ไม่ใช่สุขจาก จิตอยู่นอกกาย กับนานาสรรพสิ่ง

จิต..ปกติจะอยู่นอกกาย ด้วยผลงาน สัญญากรรม นั่นคือ ความคิด ในสมอง
สติปัฏฐาน4 ที่เรียนมา-ที่ฝึกมาคือ กาย-นำ-จิต//จิต-ตาม-กาย ไม่เคยทัน
 • (1)รู้กายในกาย..ดูลมหายใจ ดูเท้าที่ก้าวย่าง...สุดท้ายลืม จิตไปจับอะไรก็ไม่รู้
 • (2)รู้เวทนาในเวทนา..รู้ทันอารมย์..แต่สุดท้ายเป็นทุกข์กับอารมย์ ที่รู้ทัน
 • (3)รู้จิตในจิต..รู้ทันจิต ออกนอก ออกไปคิด..กว่าจะรู้ตัว มันไปตั้งนานแล้ว
 • (4)รู้ธรรมในธรรม.ยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บ้าน-รถ โดนยึดหมดแล้ว

ไม่เจ็บตัว-ไม่สำนึก-ไม่รู้สึกตัว-ไม่เข้าใจตัวเอง พบศีลธรรม-เมื่อหมดตัว
หลักสี่ประการนำสู่ความหลุดพ้น สู่สุขนิรันดร์กาล
 • (1)ศีล..เป็นเกราะป้องกัน....ไม่ทำร้ายใคร-ไม่มุ่งร้ายใคร-ไม่เอาเปรียบใครทั้งทางกาย-ทางวาจา-ทางใจ และไม่ทำร้ายตนเอง

 • (2)เจโตวิมุตติ..หลุดพ้นด้วยจิต ไม่เดินกายด้วย ความคิด ที่สมองแต่เดินกายด้วย จิตหลัก-กลางหน้าอก ด้วยอริยะปัญญา ไร้สภาวะอารมย์ด้วยการท่องพุทโธ รัวๆ ลอยๆ ในใจ ต่อเนื่องทั้งวัน-ทั้งคืน คือ จิต-นำ-กาย

 • (3)ปัญญาวิมุตติ..หลุดพ้นด้วยปัญญา หมายถึง รู้-มีวิชา-มีปัญญามีความสามารถ ในหน้าที่-การงาน-ที่ต้องทำ งานอะไรก็ได้ เพื่อหาเงินนำมาแลกเปลี่ยน อาหาร-บ้าน-รถ-ค่าใช้จ่ายต่างๆได้มา ก็มีความสุขไปกับมัน เมื่อสูญเสียมันไป ก็เฉยๆไม่ทุกข์ ไม่ร้อน สบายๆ ไม่ยึดติด ทุกสรรพสิ่งนอกร่างกาย

 • (4)อริยะทรัพย์..คือทรัพย์ภาคทิพย์ ที่มีลักษณะเป็นพลังงาน ไฟฟ้า-แม่เหล็กที่ใช้งานได้จริง ในภาคทิพย์ เพื่อให้ร่างภาคทิพย์ คงสภาพไม่สลาย ไม่หายไปเหมือนเงินตราในภาคมนุษย์ ใช้แลกเปลี่ยนกันได้ คล้ายพลังงานแบตเตอรี่ค้าขายของดี เพราะมีเทวดา ดลจิตให้ลูกค้า เข้าร้านตัวเองได้เยอะๆ เพราะเจ้าทำบุญ(สร้างพลังงาน)แผ่ให้เทวดาอยู่อย่างสม่ำเสมอ เทวดาต้องการพลังงาน
 • ทาน-ช่วยเหลือ-เสียสละ คือการกระทำ การเดินกาย ด้วยจิตที่มาจาก เมตตามันคือ กระแสพลังงาน กับ ภาพพลังงาน จะเกิดขึ้นในตำแหน่ง ที่มีการกระทำและกระแสพลังงานทานบารมีนี้ จะติดตามสะสมรอบตัวเจ้าไป ทุกภพทุกชาติยิ่งเจ้าช่วยเหลือมาก เสียสละมาก ด้วยจิตที่บริสุทธิ์ ด้วยจิตที่เมตตารอบ-กายใน-เจ้า จะมีแสงพลังงานหรือแสงออร่า ใหญ่ขึ้นๆๆๆ เรียกว่าบารมี สูงขึ้นๆๆ สว่างมากขึ้นๆๆ ชีวิตมนุษย์ก็ รวยขึ้นๆๆๆ (ระวังอย่าหลง)

.
บนสวรรค์ไม่มีการแยกศาสนา ไม่มีหลายศาสดาเพราะการจะสำเร็จอริยะ มาจากหลักการเดียวกันจิต..เป็น พลังงาน ร่าง..เป็น สสาร ทุกอย่างเป็น วิทยาศาสตร์ผู้ที่มีบารมี สูงที่สุดคือ ผู้ที่มี แสงสว่าง-แรงที่สุด-ใหญ่ที่สุด-สวยที่สุดคือ ทุกชาติที่ลงมาเกิดบนโลกมนุษย์เป็นคน-เป็นสัตว์ ที่เสียสละ..มากที่สุด ตายไม่ปกติ..มากที่สุด
55555555555555 กาลเวลานี้ จะเป็นใครกันนะ 55555555555555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น