วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

วิธีปฏิบัติเพื่อขอรับพลังแสงทิพย์นิพพานด้วยตนเอง
ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า และ ข้อความ

วิธีปฏิบัติเพื่อขอรับพลังแสงทิพย์นิพพานด้วยตนเอง
  • 1. บูชาพระรัตนตรัยหรือพระศาสดาองค์ใดก็ได้ที่ท่านเคารพ นับถือไหว้ พระสวดมนต์ แล้วขอขมาพระรัตนตรัยได้โปรดให้ อภัยในสิ่งที่ลูก
  • เคยผิดพลาดพลั้งไปด้วย กาย วาจา ใจ ตั้งแต่ชาติแรกจนถึงชาติปัจจุบัน ลูกตั้งใจจะไม่ทำผิดศีล ผิดจากคิดชั่ว พูดโกหกพูดหยาบคาย ไร้ สาระจะคิดถึงและขอโมทนาบุญกับพระรัตนตรัย ไม่กลัวความตายเพื่อลูกจะได้ไปอยู่กับพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระนิพพาน ถ้านับถือศาสนาอื่นก็ขอโทษพระศาสดาของท่าน ขอติดตามไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าของท่านเมื่อตายแล้ว 
  • 2. เอาจิตจับภาพพระพุทธรูปหรือพระศาสดาของท่านแล้วนึกเอา ภาพพระพุทธรูปหรือพระศาสดามาประทับที่เต็มใบหน้าของเรา แล้วนึกเอาจิตของเราเข้าไปไว้ในพระวรกายของพระศาสดาที ่ตรงกลางระหว่างคิ้ว ภาวนาพระคาถา 5 คำ นะ โม พุท ธา ยะ จิตดูลมหายใจเข้าออก พร้อมกับคำภาวนา จนจิตเป็นหนึ่งกับพระคาถา คือจิตไม่คิดไปนอกเรื่องจากมโนภาพพระศาสดา ที่เรากำหนดจดจำเอาไว้ในใบหน้าและลมหายใจเข้าออก

วิธีกล่าวขอรับพลังแสงทิพย์นิพพาน

  • ข้าแต่องค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมธรรมบิดา ผู้มีพระมหาเมตตา ต่อปวงสรรพสัตว์ทั้ง 3 โลก ลูกนี้ต่ำต้อยมีบุญน้อยลูกมองเห็นภัอันตรายใหญ่ ในนรกโลก มนุษย์โลก เทวพรหมโลก ลูกไม่ปรารถนาที่ จะเกิดเป็นคน เป็นเทวดาหรือพรหมอีกต่อไป ลูกขอเข้าพระนิพพานโดยฉับพลันทันใด ในชาตินี้ ลูกขอรับพลังแสงทิพย์นิพพาน จากองค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมธรรมบิดา เข้ามาในดวงจิตของลูก เพื่อจิตของลูกจะได้สะอาดสดใสมีประกายพลังแสงทิพย์นิพพานชำระล้างสิ่งสกปรกของจิตคือ บาปกรรม ความอยาก ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความไม่ฉลาด ไม่รู้ความเป็นจริงของกฎของกรรมให้หมดสิ้นไป ด้วยพลังแสงทิพย์อริยธรรมส่องสว่างอยู่ในจิตใจของลูก ขอให้ลูกมีสติปัญญาช่วยชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป ขอให้ลูกได้จุดประกายพลังแสงทิพย์อริยธรรมให้เพื่อนร่วมมนุษย์โลกต่อๆ กันไป เพื่อดวงจิตของสรรพสัตว์ทั้ง 3 โลก จะได้เข้าพระนิพพานทุกท่านเทอญ สัมปะติจฉามิ สัมปะจิตฉามิ นิพพานสุขัง
  • โดย คุณแม่เกษร คณะแสงทิพย์นิพพาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น