วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560

กำเนิดใหม่แห่ง "ซุนหงอคง"

ในภาพอาจจะมี 1 คน

กำเนิดใหม่แห่ง "ซุนหงอคง"
 • ซุนหงอคงกำเนิดจากหิน ทำให้เขามีลักษณะเหมือนหิน คือ เป็นคนหัวแข็ง ไม่ยอมใครเลย 
 • เมื่อกำเนิดใหม่แรกๆ จึงทำให้เกิดผลกระทบต่อสวรรค์และโลกมากมาย ซึ่งเป็นเรื่องปกติของการกำเนิดเทพองค์ใหม่ ที่ไม่เคยมีมาก่อนครับ 
 • จะเกิดผลกระทบต่อโลกและสวรรค์เสมอๆ ต่อมา เพื่อทำให้ซุนหงอคงสงบลง พระยูไลได้มาปราบทำให้เขาต้องถูกกักขังอยู่ที่ภูเขาแห่งหนึ่งหลายร้อยปี รอให้พระถังซัมจั๋งมาโปรดต่อ 
 • เมื่อพระถังฯ มาอัญเชิญพระไตรปิฎกนั้นระหว่างทางได้ปลดปล่อยปีศาจลิง ซุนหงอคงออกมาด้วย 
 • ภายหลังปีศาจลิงบำเพ็ญบารมีช่วยพระถังซัมจั๋ง จึงสำเร็จเป็นเทพได้ด้วย "ผลบุญบารมี" 
 • ทว่า แม้จะได้เช่นนั้น เขาก็ยังมีปัญหาอยู่ครับ คือ ธาตุในร่างของเขาเป็นธาตุหิน ไม่ใช่ธาตุทอง ซึ่งไม่ใช่ธาตุแท้ของการเป็นเทพ จึงเป็นเทพได้ด้วยผลบุญบารมี แต่จะบอกว่าเป็นเทพแบบเนื้อแท้ สำเร็จจริงๆ ก็ยังไม่ได้

*** เทพจะต้องมีธาตุในร่างแบบเทพ เช่น ธาตุทอง ***
 • ดังนั้น ซุนหงอคงจึงต้องกลับมา "กำเนิดใหม่" ในร่างของเพื่อนของชายคนหนึ่ง ซึ่งฝึกพลังจิตอยู่ 
 • ซึ่งตอนนั้น ชายกำลังตั้งครรภ์เทพเอ้อหลางฯ อยู่พอดี ชายได้กล่าวไว้ในกระทู้ก่อนแล้วว่า 
 • เพื่อที่จะได้กำเนิดเทพเอ้อหลางใหม่ ชายจะต้องบำเพ็ญบารมีธรรมจนตาย แล้วเกิดใหม่กันไปเลย ก็เรื่องนี้ละครับ 
 • ชายจึงบอกเคล็ดวิชาเล่นแร่แปรธาตุให้เพื่อน แปรธาตุหินเป็นธาตุทอง เพื่อให้ซุนหงอคงสำเร็จเป็นเทพโดยสมบูรณ์ด้วยการกำเนิดใหม่ 
 • เพื่อนของชายต้องใช้พลังเก้าเอี๊ยงขั้นสูงที่ฝึกมา หลอมธาตุหินให้เหลวเหมือนลาวา แล้วเปล่งแสงประกายออกมาเหมือนทองก่อนจะปล่อยให้เย็นตัว 
 • ซุนหงอคงจึงได้กำเนิดใหม่ด้วยวิชาเปลี่ยนเส้นเอ็นนั้นเอง ต่อมา มีเทพีอีกองค์ลงมาบำเพ็ญ "ดอกบัวทิพย์" 
 • ชายจึงได้บอกเคล็ดการบำเพ็ญให้ท่านไม่นานท่านก็สำเร็จเป็นดอกบัวแก้ว (สำเร็จทั้งธรรมบัวบานและธรรมวัชระพร้อมกันจึงกลายเป็นดอกบัวแก้วครับ) 
 • ซึ่งไม่นานเทพเอ้อหลาง ก็ได้กำเนิดใหม่ไปด้วยตามๆ กันไป นี่ละ การให้กำเนิดใหม่แก่เทพ ซึ่งเป็นกิจสำคัญแห่งองค์อนุตตรธรรมมารดาในกึ่งกลางพุทธกาลนี้
 • ไม่ใช่จะอุปโลกน์ตั้งตัวเองเป็นองค์แม่ของใครเขาได้มั่วๆ ครับ 555

 • ไอ้อีที่ไม่รู้เรื่องอันใดจงทราบเอาไว้ องค์ธรรมนั้นมีพระบิดาและพระมารดา ไม่ใช่มีแต่แม่ จะเกิดลูกได้อย่างไร? 
 • องค์ธรรมบิดรนั้น จะดูแล "จิตวิญญาณของพวกเจ้า" และองค์ธรรมมารดานั้นจะดูแล "ธาตุสังขาร" ของพวกเขา 
 • ดุจดั่งเจ้าแม่หนี่วาที่ดูแลธาตุทั้งห้าของโลกนี้ 
 • ดังนั้น พระบิดาย่อมรู้ถึงจิตวิญญาณของเจ้าว่าใช่ของจริงหรือไม่? 
 • และพระมารดาย่อมรู้ถึงธาตุแท้ในตัวเจ้าว่าใช่ของจริงหรือเปล่า? ไม่อาจหลอกลวงท่านได้เลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น