วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560

๔๖๐. ต้นแบบการบำเพ็ญบารมี..ของพระโพธิสัตว์

ในภาพอาจจะมี 1 คน

๔๖๐. ต้นแบบการบำเพ็ญบารมี..ของพระโพธิสัตว์
  • ถ้าพระโพธิสัตว์องค์ใดบำเพ็ญบารมีเป็นแบบอย่างที่ดีไว้ พระโพธิสัตว์องค์อื่นๆ ก็จะเจริญรอยตาม จึงทำให้ปลอดภัยไม่หลงออกนอกทางการสร้างบารมี
  • *การบำเพ็ญเนกขัมบารมี และปัญญาบารมี มักจะบำเพ็ญตามพระมัญชุศรี เป็นองค์ต้นแบบ
  • *การบำเพ็ญวิริยะและขันติบารมี มักจะบำเพ็ญตามพระศรีอาริยเมตตรัย เป็นองค์ต้นแบบ
  • ในการบำเพ็ญตามแบบพระโพธิสัตว์องค์ใด เราจะได้บุญบารมีตามแบบท่าน ส่งผลให้มีกายทิพย์แบบท่านด้วย ถ้าบำเพ็ญตามพระศรีอาริยเมตตรัย เมื่อบำเพ็ญบารมีได้แล้ว จะกลายเป็นกายทิพย์เมตตรัย
  • ถ้าบำเพ็ญบารมีแบบแม่กวนอิม เราจักมีกายทิพย์แบบแม่กวนอิม แตกต่างกันเล็กน้อยตามบารมี แต่เป็นแม่กวนอิมคนละองค์กัน กายทิพย์เหมือนเครื่องแบบ ถ้าบำเพ็ญบารมีแบบเดียวกัน ทำหน้าที่คล้ายกัน ย่อมมีเครื่องแบบเดียวกัน นั่นเอง
  • เมื่อบารมเปลี่ยน กายทิพย์เก่าย่อมสลาย มีกายทิพย์เมตตรัยหรือ พระแม่กวนอิมแทน เมื่อกายเปลี่ยนไป บารมีเปลี่ยนไป จึงไม่สามารถทำกิจเดิมได้อีก ต้องทำกิจใหม่ที่เหมาะสมกับบารมี ตำแหน่งหน้าที่บนสวรรค์ก็เปลี่ยน เมื่อมีที่ว่างแล้ว เทพเทวดาองค์อื่นที่บำเพ็ญบารมีตามหลังท่านมา ก็สามารถรับช่วงทำหน้าที่แทนต่อไปได้
  • เรียกองค์แรกที่เป็นองค์ต้นแบบว่า “องค์ปฐม” เช่น องค์ปฐมศรีอาริยเมตตรัย และเรียกองค์ที่บำเพ็ญบารมีตาม จนได้บารมีมารับหน้าที่แทนต่อว่า “องค์แทน” 
  • เช่น องค์แทนศรีอาริยเมตตรัย ลำดับที่แปดสิบ หมายถึง องค์แทนที่ทำหน้าที่แทนองค์ปฐมศรีอาริยเมตตรัย ที่ไปจุติเพื่อบำเพ็ญบารมีแล้วนั้น มีหลายองค์ องค์นี้ทำหน้าที่แทน อยู่ลำดับที่แปดสิบ นั่นเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น