วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พลังแสงทิพย์อริยธรรมจากพระนิพพาน

ในภาพอาจจะมี ข้อความ
พลังแสงทิพย์อริยธรรมจากพระนิพพาน ประทานลงมาช่วยโลกมนุษย์แล้ว
  • เนื่องจากองค์สมเด็จพระผู้เป็นเจ้าวิสุทธิพุทธรังษีบรมบิดา ( พระอนุตตรธรรมมารดา , องค์สมเด็จพระปฐมพุทธะ , พระเจ้า ทุกศาสนาได้กำหนดถวายพระนามต่างๆ นานา )
  • ผู้เป็นใหญ่สูงสุดเบื้องบนพระนิพพาน ผู้เป็นเจ้าแห่งมวลจักรวาลทั้ง 3 โลก
  • มีพระเมตตาทรงโปรดส่งแสงทิพย์อริยทรัพย์ และ พลังฉัพพรรณรังสีรัศมี 6 ประการ ลงมาให้แก่ชาวโลกและทั่วมหาอนันตจักรวาล ทั้งนรก โลก เทวโลก พรหมโลก เพื่อที่จะยกระดับจิตคนที่ดีมีบุญ ให้ได้อริยมรรคอริยผล ทั่วทั้งหมดไม่มีการยกเว้น
  • ไม่ว่าจะเป็นชนชาติศาสนาใด ขอให้มีจิตเมตตาปราณี มีศีล 5 ครบ เคารพองค์พระศาสดาของท่าน ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐาน ขอแสงอริยทรัพย์ส่องเข้าไปในดวงจิตของท่าน ท่านจะได้รับอริยฐานะทันที เป็นการปิดกั้นป้องกันประตูอบายภูมิ ทั้ง 4 มี นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน
  • เพราะเมื่อความตายมาถึง ลืมนึกถึงคุณงามความดี มัวแต่ตกใจกลัวตาย พระเบื้องบนท่านจะมาปรากฏกายทิพย์ให้ท่านเห็นด้วยตาเนื้อ คนใกล้ตายจะดีใจ จิตเป็นกุศลก็ไปสวรรค์เป็นอย่างต่ำ ไปเป็นสุขชั้นพรหมเป็นอย่างกลาง จิตสะอาดเบิกบาน ไม่ติดใจในสมบัติของโลก สวรรค์ พรหม ก็ไปพระนิพพานได้แน่นอน
  • โดย คุณแม่เกษร สุทธจิต จันทร์ประภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น