วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ตอนที่ 2: ลำดับชั้นของพระผู้สร้าง

ข้อความสื่อสารทางโทรจิตจาก Matthew Ward
เรื่อง: OUR COSMIC HERITAGE (ลำดับชั้นทางจิตวิญญาณในเอกภพของเรา)

ที่มา: บางส่วนจากหนังสือ Revelation For A New Era
ผู้เขียน และ ผู้รับการสื่อสาร: นาง Susanne Ward

ตอนที่ 2: 


 • ตอนนี้ เราจะวกกลับมาที่จุดกำเนิดใหม่อีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระผู้สร้างได้แบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นครั้งแรกแล้ว ส่วนที่ถูกแบ่งภาคออกมาแต่ละส่วนนั้น ก็จะอยู่ในอาณาเขตของลำดับชั้นทางจิตวิญญาณชั้นแรกสุด ที่มีแสงสว่างและความบริสุทธิ์อันสมบูรณ์แบบ และพวกเขาก็จะมีพลังอำนาจเสมอเหมือนกับพระผู้สร้างทุกประการ 
 • อาณาเขตนี้คืออาณาเขตแห่งแสงสว่างอันวิสุทธิ์ (Christed Light) ที่ๆท่านมหาเทพไมเคิล (Archangel Michael) และมหาเทพองค์อื่นๆบังเกิดขึ้น แต่กระนั้น พวกเขาก็ยังคงดำรงอยู่ในรูปแบบของความตระหนักรู้อันบริสุทธิ์ เป็นเวลานานแสนนานเกินกว่าจะประมาณได้ 
 • จนกระทั่งพระผู้สร้างได้มอบของขวัญอันสูงสุดให้แก่ทุกๆส่วนที่แบ่งภาคออกมาจากพระองค์ คือให้มีอิสระในการ “ร่วมกันสรรสร้าง” (Co-creating) ด้วยพลังอำนาจแห่งการสร้างสรรค์ที่มีอยู่แล้วในแต่จิตวิญญาณ ที่เรียกว่า “ร่วมกันสรรสร้าง” ก็เพราะว่าแหล่งกำเนิดของพลังงานที่จะผลิตสิ่งต่างๆออกมา มาจากพระผู้สร้าง 
 • ส่วนผลิตผลที่ได้ จะมาจากความคิดของจิตวิญญาณเหล่านั้น เพราะฉะนั้น เหล่ามหาเทพทั้งหลาย จึงได้ร่วมกับพระผู้สร้าง สร้างอาณาเขตแห่งเทพชั้นที่สองขึ้นมาอีก และแม้ว่าอาณาเขตนี้ จะไม่อยู่ใกล้กับจิตของพระผู้สร้างมากเท่ากับอาณาเขตแรกของพวกมหาเทพก็ตาม แต่จิตวิญญาณรุ่นที่สองนี้ ก็ประกอบไปด้วยแสงสว่างอันบริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน และก็ปราศจากรูป หรือ สสารใดๆโดยสิ้นเชิง
 • หลังจากที่ได้พากันไตร่ตรองอยู่นานแสนนาน อาณาเขตแห่งเทพทั้งสอง ก็เกิดความคิดที่จะร่วมกันสร้างจิตวิญญาณที่มีศักยภาพแห่งความมีรูปกายขึ้นมาเพราะว่าพวกเขา (จิตวิญญาณระลอกที่ 3 - ผู้แปล) สามารถเลือกที่จะดำรงอยู่ในรูปแบบของความเป็นอรูปเหมือนเดิมก็ได้ หรือจะเนรมิตรูปกายขึ้นมาใช้ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเองก็ได้ 
 • จิตวิญญาณที่ถูกสร้างขึ้นมาในอาณาเขตที่ 3 นี้ คือเทหะวัตถุทั้งหลาย ที่มีอยู่ทั่วทั้งจักรวาล รวมถึงเทพบุตร และเทพธิดาต่างๆ ผู้ที่สามารถเลือกที่จะดำรงอยู่ในความเป็นอรูปดังเดิมหรือจะอยู่ในรูปกายของชายหรือหญิงก็ได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง จิตวิญญาณเหล่านี้ไม่มีเพศ พวกเขามีความสมดุลด้านพลังงานของทั้งเพศหญิงและเพศชาย 
 • ตามที่พวกเราเข้าใจ จิตวิญญาณในอาณาเขตนี้ ที่พระผู้สร้างได้เลือกให้เป็นผู้ปกครองจักรวาลทั้งหลายจะอยู่ในรูปแบบอรูป แต่พวกเขาก็อาจจะแสดงความมีตัวตนอยู่ของพวกเขาออกมาให้เห็น
 • เป็นแสงสว่างสีขาว-ทองที่เจิดจ้ามากๆ จนแทบจะมองไม่เห็นก็ได้ แต่พลังอำนาจ และความคิดแห่งการสรรสร้าง อันไร้ขีดจำกัดของพวกเขา ก็ปรากฏอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่าง ที่อยู่ภายในจักรวาลของพวกเขาเอง 
 • หนึ่งในเทพบุตร/เทพธิดาแห่งอาณาเขตที่สามนี้ ก็คือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลของเรา เพราะว่ารูปธรรมชีวิตนี้ ได้ร่วมกับพระผู้สร้าง สร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลนี้ขึ้นมา แต่เพราะว่าเทพบุตร (god) ของพวกเรา ถูกศาสนาบางศาสนาเรียกว่า “พระเจ้า” (God) 
 • เพราะฉะนั้น พวกคุณจึงเรียกท่านว่าพระเจ้าตามไปด้วย เพราะฉะนั้น ต่อไปนี้ผมก็จะเรียกท่านว่าพระเจ้าด้วยเหมือนกันนะครับคุณแม่
 • พระเจ้าคือพลังงานที่ผสมผสานระหว่างพลังงานของทั้งเพศหญิงและเพศชายเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ เพราะฉะนั้น คำว่าพระบิดาเจ้า/พระมารดาเจ้า น่าจะเป็นชื่อเรียกที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด 
 • แต่บนโลกของพวกคุณ ชาวโลกมักเรียกท่านว่า “พระบิดา” เฉยๆ และเวลากล่าวถึงท่านก็มักจะใช้สรรพนามสำหรับเพศชายด้วย ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าพลังงานของเพศชาย เป็นเพศที่ปกครองอารยธรรมต่างๆ ของโลกมานานนับพันๆ ปีแล้วนั่นเอง แม้ว่ามันจะมีพลังงานของเพศหญิง หรือของเทพธิดา จะถูกสาดส่องลงมายังดาวเคราะห์โลกอย่างมากมายอยู่ด้วยก็ตาม 
 • เพราะฉะนั้น เพื่อให้ง่ายแก่การสื่อสาร ผมจึงจะใช้สมญานามแทนท่านเสมือนหนึ่งว่าท่านเป็นเพศชาย อย่างที่พวกคุณแม่คุ้นเคยก็แล้วกันนะครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น