วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

428.กำเนิดจักรวาล. กำเนืดพุทธะ!

ในภาพอาจจะมี การวาดรูป
428.กำเนิดจักรวาล. กำเนืดพุทธะ!
  • ในความเวิ้งว้าง ว่างเปล่า. มีแต่อากาศ. เกิดมีฝนตกในจักรวาลที่ว่างเปล่า. จากฝนหยดเล็กๆ..จนเม็ดฝนใหญ่เท่าต้นตาล. ตกเต็มห้องจักรวาล. 
  • โดยมีลมรองรับเม็ดฝนไว้. เหมือนเป็นกระทะ. ต่อมาน้ำที่ขังเริ่มงวดลงๆ. จนเกิด ภพแห่งพรหม ปรากฏขึ้น เกิดภพสวรรค์..(มาจากการรวมตัวของธาตุทิพย์ที่กระจายอยู่)..จนน้ำลดลงถึงระดับต่ำที่เคยมีแผ่นดินเก่า..น้ำเริ่มคงที่. รวมตัวเกิดตะกอนลอยเหนือน้ำ(ธาตุหยาบรวมตัว)..ตะกอนมีสีเหลือง รสหวาน. หอมไปไกล เรียก' ง้วนดิน'
  • ต่อมา. กลายเป็น" แผ่นดิน" แล้วเกิดต้นไม้ต้นแรกขึ้น. เป็นไม้ยืนต้น ชื่อ" ต้นบัว" (มิใช่ ต้นบัวในน้ำดังปัจจุบัน) และต้นบัวนี้บางทีก็มีดอก. บางทีไม่มีดอก. ถึงมีดอกจะไม่เกิน 5 ดอก
  • ดอกบ้วนี้. แสดงถึง การบังเกิดของพระพุทธเจ้า..กัปไหนที่ไม่มีดอกบัว. แสดงว่า ไม่มีพระพุทธเจ้าบังเกิด. เรียก" สูญกัปป". อย่างในปัจจุบันนี้. เป็นกัป. ที่มีดอกบัวเกิดขึ้น 5 ดอก จึงมีพระพุทธเจ้าบังเกิด 5 พระองค์. เรียก " ภัทรกัปป'. ดังนั้นดอกบัวนี้จึงถูกเรียกว่า" บัวพยากรณ์'
  • ต่อมา มีพรหมชั้นอาภัสรา. ที่หมดอายุขัย. จุติลงมาในแผ่นดินนี้. มาแบบโอปาติกะ. โตเต็มวัย..เรียก" มนุษย์พรหม". รูปร่างเหมือนพรหม..ไม่มีเพศ. มีรัศมีแสงสว่างออกจากกาย. เหาะไปมาในอากาศ. มีปิติเป็นอาหาร.
  • ตอนนั้น สวรรค์ชี้นจาตุม(ชั้น1) เชื่อมต่อกับโลกมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะแบน. ไปมาหาสู่กันได้
  • ต่อมา..อำนาจอกุศลในจิตทำให้ โลกที่แบนเริ่มฟูขึ้นๆ..เป็นวงรี..และเป็นวงกลม. ดังปัจจุบันนี้. ทำให้โลกห่างจากสวรรค์มากขึ้น
  • การกินง้วนดิน ที่เป็นธาตุหยาบ. ทำให้กายหยาบ. เศร้าหมอง รัศมีกายหายไป..เหาะไม่ได้อีก. จึงเกิดความมืดมาแทนที่. 
  • ต่อๆมาสุริยเทพพร้อมดวงอาทิตย์บังเกิดขึ้น. แล้วเหล่าโลก. ดวงดาว กลางวัน. กลางคืน. เกิด ฤดูกาล. เกิดเขาสุเนรุ. เขาจักรวาล. เขาหิมพานต์ มหาสมุทร. ตามมา...
  • ด้วยอำนาจกรรม. ที่กายเศร้าหมอง จิตเศร้าหมอง. การยึดมั่นในกาย..จึงทำให้ ..ง้วนดิน.กลายเป็น " สะเก็ดดิน". กลายเป็น' เครือดิน". และเป็น"ข้าวสาลี". ในที่สุด...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น