วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

559.. หลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป
559.. หลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ
ภาค ๗.....กำเนิดองค์ปฐม.
  • เป็นคำสอนของหลวงปู่ทองทิพย์ ที่เล่าให้ลูกศิษย์ฟัง ..เรียบง่าย ลึกซึ้ง ..อัศจรรย์ยิ่งนัก...

*+.การสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ +*
  • พระโพธิสัตว์ที่ท่านลงมาบำเพ็ญบารมี เป็นพระสงฆ์ปัจจุบันเนี่ย ถ้าท่านมรณภาพแล้ว จะกลับไปอยู่ที่ ไปอยู่ดุสิต…..มันก็จะได้เสวยภาคความสุขอยู่นั่นแล้ว ก็ ..ถึงกาลแล้วก็ ..พระอินทร์ไล่ลงมาเกิดแล้ว ..
  • ถ้าไม่ลงมาเกิดมันก็ถือว่าอยู่บนสวรรค์ ..สนุกเฉยๆ ไม่ได้เพิ่มเติม ไม่ได้ประโยชน์อะไร ..มันมีแต่ความสุข ความทุกข์ไม่มี
  • ...มันก็มีแต่ความตายนั่นแหละ มันตายเป็นอยู่ คือภายใน ๗ วันเนี่ย บุพนิมิต ๕ ประการปรากฏ ๗ วัน ลงมาเลย ที่นั่ง ที่นอน ที่กิน ดังนี้ก็จะเหม็นสาบขึ้น กุ้ยขึ้น อาหารที่มีรส มีโอชา ก็ไม่มีรส ไม่มีรสเลย วันนั้นวันจะตาย

  • **.. เพราะว่าถ้ามาเกิดในมนุษย์นี่ มันมีทุกข์ มันเป็นต้นเหตุ มันได้สร้างคุณงามความดี ถ้าไม่ทุกข์ก็ไม่ได้ ไม่มีเหตุมันก็ไม่มีผล อย่างนี้
  • ...ในชั้นดาวดึงส์หรืออะไรแล้วก็ตาม ชั้นพรหมก็ตาม แล้วก็อยู่ในจิต บำเพ็ญอยู่ในกุศลอย่างเฉียบขาดหนา ดุสิตนี้ก็ดี ไม่ใช่ว่าน้อย จะไปสวรรค์ได้นี่ก็ โอ้โหยาก ไม่ได้ไปง่ายๆ นะ เหมือนกับจิตเป็นเทวบุตร จิตเป็นเทวดา อยู่ในมนุษยโลกนี้ก็เหมือนกัน จิตราบคาบ ไม่ก่อเวรก่อกรรมกับใครทั้งสิ้น ทิฐิความเห็นผิด ระวังที่ว่าการเห็นผิดแต่อย่างเดียว ขอให้เห็นถูกไปเลย อันนั้นอาจจะตามหนทางของอริยะ ของคนที่ดี หรือมีพระอริยะผู้ที่จะไกลกิเลส ไกลกิเลส คือไกลจากความเศร้ามัวหมอง ไกลจากความทุกข์ความยากลำบาก


: ***** ..ความเป็นมาของพระพุทธเจ้าองค์แรก ..องค์ต้น .!..
  • องค์ต้น นั่นก็องค์ปฐมแล้ว ชื่อว่า..” พระปฐม” เกิดจากดอกบัว ..แล้ว ดอกบัวเป็นแม่.(ผู้มีบุญมากๆ..มักเกิด แบบกึ่งโอปาติกะ..ไม่ต้องออกจากครรภ์) องค์ต้น ลงมาแล้วตรัสรู้ ประกาศพระธัมมจักรอยู่ที่นั่น สร้างโลกอยู่ที่นั่น จึงว่าคนเรา จึงที่ทำดอกบัวนั้น ..ดอกอุบลนั้น..บูชาพระรัตนตรัย เพราะพระพุทธเจ้าองค์แรกเป็นพระปฐม **...เกิดอยู่ในดอกบัว..*
  • พระพุทธเจ้ามีมาเป็นหลายโกฏิล้านพระองค์มาแล้ว ไม่ใช่น้อยๆ เท่าเม็ดหินเม็ดทรายแล้ว พระพุทธเจ้าตรัสไป นับแต่ปฐมมานะ : นับไม่ได้
  • :เหมือนกับพระอรหันต์ก็นับไม่ได้ สาวกก็นับไม่ได้ อานิสงส์ของบุญนั้นก็ต่างกัน ตามนั้นแหละ บุคคลที่จะดี เหมือนเม็ดหิน เม็ดทราย เม็ดน้ำ เม็ดอากาศ
  • **..ลูกนามมะโน ผู้น้อยด้อยปัญญา ขอกราบขอขมา ขอกราบโมทนาในมหาบารมีรวมหลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ ทุกภพชาติ ตลอดอนันตกาล สาธุ สาธุ สาธุ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น