วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560

กึ่งกลางพุทธกาลจะเปลี่ยนเทพยกชุด

ในภาพอาจจะมี 1 คน

กึ่งกลางพุทธกาลจะเปลี่ยนเทพยกชุด
 • ดังนั้น เทพประจำภาคพื้นดิน หรือประจำประเทศต่างๆ จะต้องถูกเปลี่ยนทั้งหมดด้วย กระบวนการเปลี่ยนแปลงมีหลายวิธี เช่น การทำสงคราม ทหารต่างชาติที่มาตายในประเทศหนึ่งจะต้องบำเพ็ญเป็นเทพชุดใหม่ ทหารประเทศเราที่ไปตายไปประเทศเขาก็บำเพ็ญเป็นเทพชุดใหม่ประจำประเทศเขา แบบนี้ก็ได้ครับ 
 • ทว่า ชายกำลังช่วยให้มนุษย์ไม่ต้องทำสงครามเข่นฆ่ากัน ชายจึงโปรดจิตวิญญาณเพื่อให้เข้ามาแทนที่ชุดเก่าๆ ในจำนวนนี้มีเทพที่มาจากประเทศจีนไม่น้อยเลยทีเดียว ซึ่งไม่ได้มีแต่จีนหรอกครับ อีกหน่อยชายก็จะดึงเทพฝรั่งเข้ามาด้วย 
 • ตอนนี้ก็มากลุ่มแรกแล้ว เพื่อให้สมดุลกัน และม่ีความหลากหลาย คือ มีหลายเชื้อชาติ การเรียนรู้จึงจะครอบคลุมทั่วโลก และทำให้คนไทยก้าวไปสู่ความเป็น "สากล" มากยิ่งขึ้น 
 • เดิมที เทพจีนมากับสายธรรมต่างๆ เช่น อนุตตรธรรมที่เข้ามาตั้งสถานธรรมในไทย ก็มาตามลิขิตฟ้า ทว่า พวกเขาขึ้นตรงต่อนายของเขาที่เป็นชาวไต้หวัน ชายจึงต้องเคลียร์พวกเขาด้วยตัวเอง เพื่อให้พวกเขาไม่ยึดความเป็นจีนเกินไป และปรับตัวเข้ากับโลกที่ไม่ยึดเชื้อชาติเกินไปได้ (ประเทศไทยจึงขึ้นกับจีนมากก่อนหน้านี้ไงครับ)
 • นอกจากเทพในโลกจะเปลี่ยนยกชุด เคลื่อนย้ายทั่วโลกแล้ว ยังมีเทพที่มาจากนอกโลกด้วย เช่น เทพที่มาจากพรหมโลกธาตุ, สุขาวดีโลกธาตุ, ดาวต่างๆ เช่น เทพดาวลูกไก่ ฯลฯ 
 • ดังนั้น ชายจึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับเทพภาคพื้นดินเท่านั้น ชายยังต้องเกี่ยวข้องกับเทพนอกโลกเหล่านี้ด้วย งานเหล่านี้เป็นไปได้ยากมาก เพราะต้องมีทีมงานที่มีความสามารถพิเศษ เช่น มีตาที่สามที่จะมองเห็นพวกเขาได้ 
 • ทุกอย่างกำลังเริ่มต้น ยังไม่เข้าที่เข้าทาง แต่ก็นับว่าเริ่มคลำทางถูกแล้ว เริ่มเดินตรงทางแล้ว งานพวกนี้แม้แต่กษัตริย์ในโลกประเทศใดก็ทำไม่ได้ 
 • ดังนั้น ชายจึงไม่ได้เกิดมาในตระกูลกษัตริย์ เพราะไม่มีความจำเป็นครับ แม้พวกพราหมณ์เองก็ทำตามคำสั่งของเบื้องบนซึ่งหลายอย่างค่อนข้าง "ขัดแย้ง" กับสมมุติทางโลก 
 • เช่น ถ้าสวรรค์ต้องการให้เกิดมารสวรรค์มาแทนที่ชุดเก่า เขาเห็นว่าสาวกธรรมกายจะเป็นไปได้ เขาก็จะบีบให้ตาย เหมือนที่ฆ่าตัวตายกันนั้น 
 • แต่ในทางโลกมันขัดแย้งสมมุติเขาครับ โลกเราปกครองด้วยประชาธิปไตยและปกป้องสิทธิมนุษยชนอยู่ 
 • ดังนั้น เราผู้ปกครองโลกจะไม่ดูแลตรงนี้ไม่ได้ จะเอาแต่ทำตามสั่งที่มาจากสวรรค์ก็ไม่ถูก เราต้องดูความเหมาะสมกับสมมุติทางโลกด้วย 
 • ดังนั้น พราหมณ์จึงทำงานเองเพียงลำพังไม่ได้ จะต้องมีองค์นารายณ์หรือพระวิษณุลงมาช่วยด้วย เพราะท่านเข้าใจสมมุติทางโลกดี 
 • พระนารายณ์นั้นท่านจะเป็นกษัตริย์ แต่ถ้ามาในปางพระวิษณุ ท่านจะไม่เป็นกษัตริย์ครับ ท่านอาจเป็นนายช่างใหญ่ประจำราชสำนักก็ได้ 
 • แต่ท่านจะทรงครุฑไม่ได้ทรงพญานาคเหมือนพระนารายณ์ ทว่า ทั้งสององค์ก็คือองค์เดียวกัน เหมือนพระศิวะ (พราหมณ์) กับพระอิศวร (กษัตริย์) น่ะละครับ
 • ประเทศเรากำลังมีพราหมณ์นำทาง แต่ขาดพระวิษณุอยู่นะครับ 555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น