วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

626.. อิติปิโส..กับ.ภัยพิบัติ.

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
626.. อิติปิโส..กับ.ภัยพิบัติ..
 • ทีแรกจะหยุดโพส.สัก 5 วัน..พอดีคุณรัศมี. กิจจะ ได้ถามมา.ในคาถาอิติปิโส ถอยหลัง..จึงขอตอบในห้องสาธารณะ..เพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วย
 • ..อิติปิโสถอยหลัง..คือการท่องบทอิติปิโส ห้องแรก ห้องพุทธคุณ..มี7 วรรค. วรรคละ8 คำ .รวม กำลัง 56 
 • เป็นกำลังพุทธคุณ..โดยท่อง ย้อน.ทวน..จากหลังมาหน้า..ดังนี้
  • 1. ติ วา คะ ภะ โธ พุธ นัง สา
  • 2. นุส มะ วะ เท ถา สัต ถิ ระ
  • 3. สา มะ ทัม สะ ริ ปุ โร ตะ
  • 4. นุต อะ ทู วิ กะ โล โต คะ
  • 5. สุ โน ปัน สัม ณะ ระ จะ ชา
  • 6. วิช โธ พุธ สัม มา สัม หัง ระ
  • 7. อะ วา คะ ภะ โส ปิ ติ อิ

#.. แล้วต่อท้ายด้วย." นะโมพุทธายะ".. ให้ท่อง 3-5-7 คาบ
 • @.. อานิสงส์..นอกจากจะได้กำลังพระพุทธเจ้าคุ้มครองแล้ว ยังมีพุทธานุถาพ.." ภาคปราบ" ทำให้เหล่า ภูตผีปีศาส ยักษ์ อสูร เทวดาเกเร..ต้องเจ็บปวด..รุนแรง.หัวแทบระเบิด..และยอมจำนน..
 • ..ทำใม.? ...สวดย้อน..ทวนกลับ..คือ.ปฏิโลม..พลังงานมันจะหมุนวน..ดุจพายุ.ดุจเกลียวคลื่น...รุนแรง..
฿.. อานิสงส์..
 • ..นอกจากจิตสว่างแล้ว..ยังเป็นทั้งบุญฤทธิ์. อิทธิฤทธิ์..ป้องกันภัยอันตราย.จึงหมุนสะเดาะห์เคราะห์..สะเดาะห์กุญแจ โซ่ตรวน..ถอนคุณไสย..มนต์ดำ..และยังไปหมุนจักระทั้ง 7 ให้เปิดโล่ง..รับพลังงานจักรวาล.พลังงานทิพย์ได้มากขึ้น
 • #.. ทำใม?.. ต้องต่อท้ายด้วย..นะโมพุทธายะ..ล่ะ.เพราะ..เป็นชื่อพระพุทธเจ้าที่ดูแลในภัทรกัปป์นี้..ทั้งโลก หมื่นจักรวาล...พลังงานท่านกระจายดูแลอยู่..เป็นธาตุใหญ่สุด..ที่ก่อเกิดธาตุ4 ดิน น้ำ ไฟ ลม ในยุคนี้...
 • ..**.. วาระนี้..ธาตุ4 แปรปรวน เกิดจากจิตรวมมีกระแสกรรมดำ.มากขึ้น..ธาตุ4 ไม่สมดุลย์..ก่อเกิดภัยธรรมชาติ..รุนแรง..ตามกรรมดำ..
 • ..มีแต่กระแสแห่งพุทธะ..จึงจะมีกำลังสูงพอ..ที่จะปรับธาตุ4. ให้สมดุลย์..
 • **. จะท่องสั้นๆก็ได้...ท่องบทที่7 บทเดียว..แล้วงท้าย..นะโมพุทธายะ.
 • หรือให้สั้นง..ท่อง.." อิกะวิติ' .คือ.หัวใจพระพุทธเจ้า...

##.. อนึ่ง..เมื่อคืนลองท่อง..อิกะวิติ..
 • ..ทำให้กายในมันเหาะเหิรเดินอากาศได้..จะเหาะบนท้องฟ้า..หรือจะดำน้ำ..ล้วนทำได้..ข้าพเจ้าเหาะเที่ยวเพลิน..จึงลงไปเดินบนน้ำ..ดำน้ำ..และว่ายน้ำ..ไปพร้อมกับ..เหล่านารีนางฟ้า..ที่สวยงามเปลือยกาย..เรียวงามกลมกลีง..7 องค์..ท้ายสุด..กิเลสกามทำงาน..ปล้ำนางกินรี..แตกกระจุย..แพ้กามราคะ..กิเลสมาร..เช่นเดิม..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น