วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560

ธรรมะจากภาคทิพย์ตอนที่ 23

ในภาพอาจจะมี กลางคืน

ธรรมะจากภาคทิพย์ตอนที่23

ศึกษาค้นคว้าธรรมะมาก
คือ
โง่มาก
เพราะการจะเข้าใจธรรมะ
ต้องเข้าใจที่จิต ไม่ใช่ที่สมอง

ที่จิตคือ
เข้าใจสภาวะอารมย์ 
แล้วทิพย์ญานจะเปิดเอง

ที่สมองคือ
เข้าใจสิ่งนอกร่างกาย 
เพื่อรักษากายให้อยู่รอด

เรียนรู้สิ่งรอบตัวคือ
เป็นการส่งจิตออกนอก 
สร้างมานะถือตน อหังการณ์

เรียนด้วยจิต
จะได้กูเกิลทิพย์ 
รู้จักรวาลทั้งหมด

เรียนด้วยสมอง
จะได้กูเกิลของมนุษย์ 
แค่ส่วนหนึ่งของจักรวาล
และ
พวกที่เรียนธรรมะด้วยสมอง
(1)ปรี๊ดง่าย
(2)ชอบคุยข่ม
(3)ชอบอวดตน
(4)ชอบเพ่งโทษ
(5)มีจิตอิจฉาริษยา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น