วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560

ถึงเหล่าโพธิสัตว์ทั้งสายพุทธะ_และสายมหาเทพ

ในภาพอาจจะมี 3 คน


ถึง
โพธิสัตว์ทั้งสายพุทธะ
และ
สายมหาเทพ

 • ทุกครั้งที่เจ้าจะช่วยเหลือสรรพสัตว์ ทั้งร่างมนุษย์และร่างวิญญานจงให้มนุษย์ผู้นั้น สำนึกผิดในกรรมชั่วของตนเองก่อน โดยเปล่งวาจา ต่อหน้าพระพุทธรูป
 • >>ข้าแด่พระบรมมหาศาสดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 • >>ความผิด กรรมชั่วใดๆทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าได้เคยกระทำผิดต่อ
 • >>พระพุทธ-พระธรรม-พระสงฆ์..เนรคุณพ่อแม่..ลบหลู่ครูบาอาจารย์
 • >>ต่อเจ้ากรรม-นายเวรทั้งหลาย ทุกภพ-ทุกชาติ-ทุกภูมิ ในอดีตที่ผ่านมา
 • >>ข้าพเจ้าสำนึกแล้ว ข้าพเจ้าขอขมา
 • >>ขอได้โปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วย
 • >>และข้าพเจ้าให้อภัย อโหสิกรรม ผู้ที่เคยทำร้าย ใส่ร้าย คดโกงข้าพเจ้า
 • >>ในอดีตที่ผ่านมา ทุกภพ-ทุกชาติ-ทุกภูมิ จบสิ้นเวรกรรมที่เคยมีต่อกัน
 • >>ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะรักษาศีล 5 ตามที่พระศาสดาทรงสั่งสอน
 • >>ข้าพเจ้าขอให้สัจจะวาจา
.แล้วเปล่งวาจา อัญเชิญบารมีเรา
 • >>ขออาราธนามหาบารมี หลวงพ่อกายไร้ทิพย์
 • >>โปรดช่วยเหลือเหล่าสรรพสัตว์ ทั้งที่มีตัว และไม่มีตน
 • >>สลายรูปสัญญา โปรดเวทนา ด้วยมหาพุทธะ มหาบารมี
 • >>ขอความสุขจงมีแก่สัตว์ทั้งหลาย จงไปเกิดในภพภูมิใหม่ที่สูงขึ้น
 • >>ด้วยมหาบารมี หลวงพ่อกายไร้ทิพย์ ด้วยเทอญ
 • .ทุกครั้งที่เจ้าเปล่งวาจา เรียกพระนามเรา ภาคกายเนื้อ พลังงานแห่งบารมีจิตเรา จะถึงเจ้า ทันที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น