วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

512.. ประเภท.. เทพพรหม.. องค์ใน

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

512.. ประเภท.. เทพพรหม.. องค์ใน

กลุ่มเทพพรหม ที่มาดูแลมนุษย์ในโลก มีหลักๆอยู่ ๓ ประเภท

๑) กลุ่มพระสมณะ
คือ กลุ่มที่มีเทพประเภทพระสงฆ์ ***ผู้ตัดกาม ละเพศ บำเพ็ญภาวนาจิตเพื่อพุทธะเพียงอย่างเดียวคอยดูแลคุ้มครองปกป้อง หรือสอนธรรม หรือเปลี่ยนวิถีชีวิตอยู่ กลุ่มนี้ หากได้รับการคุ้มครองก็จะพบปาฏิหาริย์ เช่น รอดตายหวุดหวิด หากได้รับการสอนธรรม ก็อาจได้เห็นนิมิตที่แฝงปริศนาธรรม หรือได้ยินเสียงทิพย์ หากกำลังถูกปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตก็จะถูกบีบเค้นอย่างหนักให้เข้าสู่ทางธรรมแต่ฝ่ายเดียว ไม่มีเส้นทางอื่นให้เลือกเลย สำหรับคนที่มีองค์ในแบบสมณะเหมือนกัน มักมองกันก็เข้าใจ คุยกันง่าย เข้าใจกันง่าย ในกลุ่มนี้ มักเป็นผู้นิยมเข้าวัดประจำๆ และนับถือพระมาก เช่น องค์ในเป็นหลวงปู่ทวด

๒) กลุ่มเทพพรหม
คือ กลุ่มที่มีเทพประเภท มหาเทพฮินดู, พรหม, เทพจีน ฯลฯ ***ผู้ยังมีกาม มีเพศอยู่มาคอยดูแลคุ้มครองปกป้อง หรือช่วยการงาน หรือเปลี่ยนวิถีชีวิตอยู่ จะไม่มีหน้าที่สอนธรรมะ ยกเว้น องค์ศิวะ, องค์อุมา พระกวนอิม) ...เมื่อร่างไม่ทำความดี เทพพรหมจะถูกเรียกกลับ แล้วปล่อยทิ้งให้ร่างนั้น ถูกเจ้ากรรมนายเวรและภูตผีต่ำช้าอื่นๆ รุมแทน

๓) กลุ่มนอกรีต
คือ กลุ่มสุดท้ายที่เข้ามาครอบงำจิตของคน หลังจากที่ร่างเปิดรับจิตวิญญาณอื่นแล้ว จะปิดได้ยาก หรือปิดเองไม่ได้ บรรดาเจ้ากรรมนายเวร สัมภเวสี เปรต สัตว์นรก ฯลฯ ก็มาเข้าร่างแทน ซึ่งยังผลให้ชีวิตพบกับความวิบัติหายนะในที่สุด บางท่านถึงกับต้องกลายเป็นปอบ

*** องค์เทพใหญ่ๆ จะไม่ลงมาทั้งองค์ แต่จะแบ่งส่วนบารมีท่านลงมา เรียกว่า “ญาณบารมี” ดังนั้น จึงพบคนที่มีองค์เหมือนกันหลายคน เพราะเป็นการแบ่งญาณบารมีของเทพใหญ่ๆ มาช่วยคนพร้อมกันจำนวนมากๆ เท่านั้นเอง ในการบำเพ็ญให้จิตเป็นหนึ่งเดียวกับเทพเหล่านี้ ให้ระลึกเสมอว่าเราคือท่าน ท่านคือเรา จึงจะราบเรียบ เพื่อให้เราหลอมรวมแนบสนิทเป็นหนึ่งเดียวกับองค์ท่าน ไม่เกิดการยื้อดึงของร่าง การสั่นของร่าง และสามารถดึงความสามารถพิเศษที่องค์เทพนั้นๆ มีมาใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ แต่อย่าหลงตัวเองว่าเราเป็นท่านนะ..
ญาณบารมี มากหรือน้อย เทพจะองค์ใหญ่องค์น้อย ไม่สำคัญเท่ากับการบำเพ็ญของเรา ทำเพื่อส่วนรวมหรือไม่ ควรมีการปรับญาณบารมีให้ตัวเอง เช่น การไปวัด ทำบุญ สัมผัสพระธาตุ ไหว้พระธาตุ ไหว้องค์เทพ ทำให้ญาณบารมี มากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น