วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

503.. การ “โอนบุญ”แบบฉับพลัน..

ในภาพอาจจะมี 1 คน

503.. การ “โอนบุญ”แบบฉับพลัน..
 • เป็นการส่งผลบุญในลักษณะที่รวดเร็ว) ..เมื่อทำความดี..จะเกิดกระแสบุญเป็นแสงจ้า(3 วินาที)..แล้วลอยขึ้นไปบนโลกทิพย์เป็น เพชรนิลจินดา ของทิพย์ ในวิมานของเรา..
 • ดังนั้นก่อนแสงบุญจะลอยขึ้นไป..ถ้าเรา”จ่ายบุญ” ทัน..กระแสบุญจะแรง..ญาติทิพย์จึงรับบุญได้ง่าย..ดังตัวอย่างบุญ..นี้
  • 1.) บุญที่เกิดจากการทำทาน “ให้” เช่นใส่บาตรถวายสังฆทาน บริจาคเงินเพื่อทำบุญ ให้เงินช่วยเหลือคนให้สิ่งของต่อกันให้อาหารสัตว์ แมว สุนัข ปลา สัตว์ทุกอย่าง..ให้ธรรมทาน เป็นต้น
  • 2.) บุญที่เกิด เมื่อคิดดี พูดดี กระทำดี “ทุกรูปแบบ”

 • บุญจากการ “ให้” และ “การคิดดี-พูดดี-ทำดี” นี้จะเกิดภายใน 3 วินาที ..(เมื่อของหลุดจากมือเรา..จะมีแสงบุญจ้า...)…ดังนั้นเมื่อทำบุญเหล่านี้ จึงต้องรีบส่งบุญ..ให้..ญาติทิพย์ สิ่งลี้ลับทันที..อย่าช้า
 • ***แค่นึก..ในใจ..เท่านั้น...เช่นเมื่อ..ตักข้าวให้พ่อแม่ ให้ลูก ให้สุนัข แมว..ตอนของหลุดจากมือ..มันจะมีกระแสบุญจ้า..ทันที่..รีบส่งบุญเลย..เช่น
  • …..“บุญนี้จงถึงแก่. ภูตผี ปีศาจ เปรต อสูรกาย ที่เป็นญาติของข้าพเจ้า “
  • ......“บุญนี้จงแก่ถึงเจ้าที่ เจ้าทาง แม่ย่านางรถของข้าพเจ้า" 
  • ......"บุญนี้จงถึงแก่เจ้ากรรม นายเวร ของข้าพเจ้า" 
  • ......“บุญนี้จงถึงแก่เทพที่รักษา ของข้าพเจ้าและครอบครัว “
  • …..."บุญนี้จงถึงแก่บิดามารดา ของข้าพเจ้า"
 • หมายเหตุ :กรณีโอนบุญให้กับภูติผี ปีศาจเปรต อสูรกาย ยักษ์ นั้น ควรแปลงบุญให้เขาด้วย
 • “บุญนี้จงแปลงเป็นอาหารให้กับ ภูตผี ปีศาจ เปรตอสูรกาย ยักษ์ ที่เป็นญาติข้าพเจ้า
 • ***..แค่คิดในใจ..เท่านั้น.
 • +++..ยิ่งตอนตักบาตรพระ...จะจ่ายบุญเป็นกลุ่มๆ..ได้ง่าย..และมีพลัง..เช่น..

..ทัพพีแรก..เมื่อข้าวลงในบาตร..คิดเลย..”บุญนี้..จงถึงแก่นายเวรของข้าและครอบครัว”
..ทัพพีที่2...”บุญนี้..จงถึงแก่เทพรักษาข้าและครอบครัว”
..ทัพพีที่3 ..”บุญนี้..จงถึงแก่บิดามารดาของข้าพเจ้า”
..ทัพพีที่4...”บุญนี้..จงถึงแก่เปรตผีปีศาสญาติทิพย์ของข้าพเจ้า”
..ทัพพีที่5..."บุญนี้..จงถึงแก่เจ้าที่ เจ้าทาง แม่ย่านางรถ..ของข้าพเจ้า”
..ทัพพีที่6..."บุญนี้..จงถึงแก่เชื้อโรค ทีก่อกวนในกาย..ของข้าพเจ้า”
 • **…ให้จ่ายบุญ..กลุ่มไหนก็บอกไป..หรือ..ให้กลุ่มเดิมๆ..ติดต่อกัน 3 ครั้งเลยก็ได้..แล้วทยอยให้กลุ่มอื่นต่อไป.....ส่วนทัพพีสุดท้าย..ให้คิดในใจว่า..”บุญนี้..จงถึงแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย”
 • +++…หลังจากนั้น..จะกรวดน้ำอุทิศบุญก็ทำไปเป็นปรกติ....การจ่ายบุญอย่างรวดเร็ว..ทำให้ชาวทิพย์ลี้ลับได้รับบุญง่าย..จึงทำให้เขากลับมาช่วยเหลือเรา..และนายเวรจะให้อภัยเราง่ายขึ้น..ชาวทิพย์เปลี่ยนภพภูมิได้เร็วขึ้น..เพราะพวกเขา..ไม่ต้องมาแย่งบุญกัน..จึงได้รับถ้วนทั่ว..เป็นธรรม..ตามกรรมที่สร้างมา...
 • เมื่อเราให้จนชำนาญ..ต่อไป..เมื่อเราฝัน..หรือ..มีนิมิต..เราจะจ่ายบุญได้ทันที..และเรา..จะเห็นชัดเจนว่า..พวกเขาได้รับบุญจริง..เช่น จากผอมโซ..ก็มีเนื้อ..มีเสื้อผ้าใส่..มีความสุข..บางทีเปลี่ยนเป็นเทวดาลอยไปต่อหน้าเราเลย...ข้าพเจ้านามมะโน ขอยืนยันเป็นจริงตามนั้น..(เห็นมาหลายครั้งแล้ว..เมื่อได้แผ่บุญให้พวกเขา..).

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น