วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ท่านคือ ใคร มาจากไหน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ข้อความ
 • ขอถาม ท่านได้รู้หรือยังว่า ท่านคือ ใคร มาจากไหนแล้วมายังโลกนี้ได้อย่างไร ?
 • ใครคือ ผู้ให้กำเนิดท่านทางจิตวิญญาณท่านตายแล้วจะไปไหนตามกฎแห่งกรรม ?
 • ท่านรู้ไหม นิพพาน อยู่ที่ไหน ?
 • ศาสนา คืออะไร ทำไมทุกคนจึงนับถือศาสนาต่างกัน ?
 • แล้วศาสนาทุกศาสนาเกิดขึ้นได้อย่างไร ใครคือต้นตอของศาสนาทุกศาสนา ?
 • !!! วันสิ้นโลก หรือ วันพิพากษา วันที่ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 • จะตัดสินเองว่าใครจะอยู่ใครจะไป ชำระรอยกรรม
 • ในนรกภูมิ เวลาก็เดินเร็วและใกล้เข้ามาแล้ว !!!
 • ท่านรู้ตัวไหมว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใด 
 • ดวงตาเห็นธรรม คือ อะไร 
 • หากได้รับธรรมะ ก็จะทราบเองว่าคืออะไร
 • ผู้ที่ทราบแล้ว ก็ต้องศึกษาปฏิบัติในหนทางที่เที่ยงตรง 
 • บำเพ็ญภายในต่อไป เพื่อเข้าใจ ตัวเอง 
 • และเข้าถึงสิ่งที่เป็นที่สุดของที่สุดนั่นเอง
 • บัดนี้ ถึงกาล กำหนดของฟ้าดินได้โปรดสามโลก พระผู้เป็นใหญ่บนแดนนิพพาน จึงได้หย่อนสายทองลงมา รับพุทธบุตรกลับคืนขึ้นสู่เบื้องบนตามที่ได้สัญญาไว้ เมื่อตอนที่ให้พุทธบุตรมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้ ว่าพอถึงยุคที่สามแล้ว ( ยุคขาว ) จะส่งสายทองมารับพุทธบุตรกลับคืนขึ้นสู่เบื้องบน เมื่อเราได้เกิดมาทันเวลาโปรดยุคสาม จึงได้มีโอกาสมารับสายทอง เมื่อรับสายทองแล้ว หัวหน้าท้าวนาคาบนสวรรค์ได้รับบาปเราไว้ 70 % เหลืออีก 30 % ให้เราบำเพ็ญบุญใช้หนี้บาปเอาเอง
 • กำหนดกาลเวลาของฟ้าเบื้องบน เมื่อเราลาจากพระผู้เป็นใหญ่บนแดนนิพพาน ลงมาอยู่ในโลกนี้ใหม่ ๆ เราได้อยู่รวมกันทั้งคนและสัตว์ด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอบอ้อมอารีช่วยเหลือกัน ไม่เบียดเบียนกัน เมื่อตายจิตญาณก็คืนกลับสู่เบื้องบน แล้วลงมาเกิดใหม่ เมื่อลงมาเกิดใหม่หลาย ๆ ครั้ง ได้แพร่พันธุ์ตั้งเป็นครอบครัวมีลูก มีหลานมากขึ้น เมื่อเห็นสัตว์ที่อยู่กับเราถูกไฟป่าเผาตาย มีกลิ่นหอมจึงเอามากิน เมื่อกินแล้วเกิดกิเลส จึงได้กักขังสัตว์เหล่านี้ไว้เป็นอาหารของตน เกิดการแบ่งแยกดินแดนออกมาเป็นหมู่ เป็นเหล่า มีผู้ที่แข็งแรงตั้งตนเป็นหัวหน้าเผ่า ต่างฝ่ายต่างแย่งกันทำมาหากิน เกิดการรบพุ่งฆ่าฟันกัน จึงเป็นความผิดบาป เมื่อตายก็ลงไปสู่ยังยมโลก ใช้หนี้กรรมหนี้เวรหมดแล้ว มาเกิดใหม่ มาเกิดเป็นคนหรือเป็นสัตว์ก็สุดแต่กรรมที่ตนเองได้สร้างไว้ เราได้เวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้มานาน จึงมาพบกับ พระพุทธศาสนา
 • ตอนนี้เราอยู่ในยุคขาวแล้ว มี พระวิสุทธิอาจารย์ 2 องค์ พระโพธิสัตว์จันทรปัญญา และ พระอรหันต์จี้กง มาคอยแนะนำ มีเตี่ยนฉวนซือ มีอาจารย์บรรยายธรรม ได้นำเอาคำสอนและวิธีบำเพ็ญของพระอริยเจ้ามาบำเพ็ญ มาปฏิบัติ ถ้าเราสนใจ ตั้งใจ ตั้งสติให้ดี แล้วศึกษา ทำความเข้าใจกับบทเรียนนั้น ๆ ตามแนวคำสอนของพระวิสุทธิอาจารย์ ฟังแล้วนำเอามานึกคิดนำมาปฏิบัติพยายามทำอยู่เป็นนิจมิได้ขาด ในเวลาไม่ช้า จิตของเราก็จะใสสะอาดไม่มีกิเลส และสามารถบำเพ็ญสำเร็จได้ในชาตินี้
 • ถ้าเราบำเพ็ญสำเร็จ พ่อแม่ปู่ย่าตายาย 7 ชั้น 3 ชาติ ลูกหลาน 9 ชั้น 3 ชาติ จะสำเร็จได้ตามเรา หรือถ้าหากเราไปฉุดช่วยให้ใครมารับวิถีธรรม แล้วผู้ที่เราพามานั้นบำเพ็ญสำเร็จ เราก็ได้สำเร็จตามผู้ที่เราพามาด้วย
 • ท่านทั้งหลายจงตามเรามาเถิด มาบำเพ็ญจิตของเรา
 • เมื่อใดเราละกายสังขารจิตของเรา จะได้ไปอยู่ในชั้นพุทธาลัย ซึ่งเป็นที่อยู่ของพระศรีอาริยเมตไตรย แล้วมาเกิดใหม่พอดี
 • กับที่ ท่านพระศรีอาริยเมตไตรยลงมาเกิด ได้ฟังธรรมจากท่านแล้ว สำเร็จกลับสู่พระนิพพานได้ในชาตินี้หรือชาติหน้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น