วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560

เคล็ดวิชาฟอกไขกระดูก

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

+++++ เคล็ดวิชาฟอกไขกระดูก +++++
 • วิชาของเส้าหลินมี 72 วิชา ทว่า มีจุดกำเนิดมาจากวิชาเปลี่ยนเส้นเอ็น ที่เปลี่ยนวิชานอกรีต ให้เป็นวิชาทางพุทธ 
 • อีกด้านหนึ่งก็มีวิชาที่ใช้ "ล้างวิชา" ของผู้อื่นด้วย กล่าวได้ว่าวิชาเปลี่ยนเส้นเอ็นก่อกำเนิดวิชาใหม่ 
 • แต่วิชาฟอกไขกระดูกคือการล้างวิชานั้นๆ เพื่อให้หลุดพ้นจากอวิชชานั้นๆ นั่นเอง 
 • เช่น หากคุณไปฝึกวิชามาร เดรัจฉานวิชามาแล้ว อยากเลิก ล้างมือในอ่างทองคำว่างั้นเหอะ 
 • แต่คุณไม่รู้จะเลิกอย่างไร เพราะวิชาพวกนี้ ฝึกแล้วมันติดตัว ตายแล้วก็ต้องกลายเป็นผีวิชา ที่ไม่ได้ผุดได้เกิดยังภพภูมิใหม่ จนกว่าจะหาทายาทมาแทนที่ได้ 
 • ดังนั้น เส้าหลินจึงมีวิชาๆ หนึ่งที่ช่วยให้คนที่ฝึกวิชาเหล่านั้น ให้ล้างวิชาให้หมดสิ้นไป 
 • แต่คุณจะต้องยอมรับว่าคุณจะไม่เหลือฤทธิ์เดชอีกต่อไป หากบวชเป็นพระธรรมดาในวัดเส้าหลิน 
 • ก็จะได้รับการปกป้องจากพระในวัดเส้าหลิน เพื่อปฏิบัติธรรมเอาความหลุดพ้นได้ 
 • เหมือนใครหลายคนที่ยอมล้างวิชาตัวเองเป็นศูนย์ (สุญตา) แล้ว กลายเป็นคนธรรมดา
 • วิชาฟอกไขกระดูก จะล้างปราณต่างๆ ที่สะสมอยู่ในตัวระดับลึก จึงอุปมาเหมือนการซักฟอก ลงไปในไขกระดูกกันเลย 
 • เช่น วิชาเก้าอิมดำ หลายคนฝึกผิด สะสมพลังดำ ไม่ใช่พลังอิม เข้าไว้ในระดับลึกถึงชั้นไขกระดูก ก็ต้องอาศัยเคล็ดวิชาฟอกไขกระดูก ล้างปราณเหล่านั้นให้หมดไป 
 • ดังนั้น วิชาฟอกไขกระดูก จึงล้างได้ทั้งปราณดำ ปราณเสีย ปราณพิษ ปราณที่เป็นลบ ฯลฯ ทั้งหลาย 
 • เมื่อล้างวิชาหมดแล้วจึงเริ่มต้นเป็นมนุษย์ธรรมดา เป็นคนใหม่ แล้วรับธรรมสายพุทธที่แท้จริงได้ 
 • หลายท่านปัจจุบัน มีวิชาติดตัว มีฤทธิ์มีเดช แถมไม่ใช่วิชาสายพุทธด้วย หลายคนหลงตัวเองว่าเป็นพุทธะแล้ว โพธิสัตว์แล้ว อรหันต์แล้ว 
 • ทว่า ยังไม่ใช่หรอกครับ คุณแค่มีฤทธิ์เดช แล้วไปอ่านธรรมะในพุทธมาเยอะๆ คุณเลยคิดว่าคุณสำเร็จธรรมแล้วเท่านั้นเอง 
 • คุณจะต้องมาเริ่มต้นใหม่จาก 0 คือ ล้างวิชาด้วยวิชาฟอกไขกระดูกก่อน 
 • พอคุณไม่เหลือวิชา หรือฤทธิ์เดชอะไรแล้ว ทีนี้ก็ค่อยมาปฏิบัติธรรมแบบพุทธ แล้วจึงจะเกิดมรรคผลได้อย่างแท้จริงครับ 
 • ดังนั้น ท่านตั๊กม้อจึงบอกเรื่อง "สุญตา" เอาไว้ นั่นหละครับ เคล็ดวิชาฟอกไขกระดูกไง หากคุณยังไม่เริ่มต้นจาก 0 (สุญตา) ก็ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมพุทธแท้จริง 
 • การพูดเรื่องสุญตาและการคิดไปเองว่าทุกอย่างว่างเปล่า ไม่ได้ช่วยล้างวิชาในตัวคุณได้จริง หากคุณยังไม่ผ่านวิชาฟอกไขกระดูกครับ
 • เมื่อวิชาไม่ถูกล้าง โอกาสจะเป็น "ปอบวิชา" ก็มีสูงเลยละครับ เหอๆๆ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง

ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน
อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
ที่ได้จากธรรมทานก็ดี วิทยาทานก็ดี 
ในกระทู้นี้ 
แด่ 

  • 1 สิ่งศักดิสิทธิ์เทพาอารักษ์ใดๆ 
  • 2 รูปนาม จิตวิญญาณใดๆที่ร่วมบารมีกับข้าพเจ้า ในการทำกิจในชาตินี้
 • ขอผลบุญนี้ จงทำให้เขาเหล่านั้นมีบุญมากพอในการดำรงอยู่ในสมมุติปัจจุบัน ดำรงอยู่ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ดำรงอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
 • เพื่อให้เขาเหล่านี้มีบุญหนุนนำมากพอที่จะดำรงอยู่และรักษาไว้ซึ่งสมมุติทางโลก 
 • และขับเคลื่อนธรรมตาม "สัทธรรมปุณฑริกสูตร" และธรรมอื่นๆ ให้ดำเนินไปพร้อมกับข้าพเจ้าด้วย 
 • เพื่อยังความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
 • ขอผลบุญของข้าพเจ้านี้จงส่งผลโดยพลันเทอญ สาธุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น