วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

519. ติดจิต ติดอวิชชา

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
519. ติดจิต ติดอวิชชา

  • จิตเดิม นั้นประภัสสรบริสุทธิ์ผ่องใส เมื่อบุคคลปฏิบัติสติปัฏฐาน "ดูจิต เห็นจิต" เห็นอารมภ์ เห็นเจตสิก จนจิตละเอียดย้อนเข้ามาหาตัวจิต แล้ว ย่อมเห็นความบริสุทธิ์ประภัสสร จึงพบความผ่องใส ความสงบ สงัด มีสุข จนบางท่านคิดไปว่า "บรรลุอรหันต์แล้ว"

  • จริงแล้ว เรายังไม่เห็นจิตในจิต จริงหรอก ด้วยยัง "ติดอยู่เพียงเปลือกจิต" แต่ยังไม่ “แจ้งทะลุจิต” เพราะยังไม่ได้เห็น "จิตในจิต" แท้จริง ดังนี้ จึงเห็นเพียงความบริสุทธิ์ประภัสสรของจิต จึงมีอาการ "ติดความบริสุทธิ์" ติด "จิตประภัสสรที่บริสุทธิ์" ติดต่อมบริสุทธิ์ ติดต่อมอวิชชา และจะไม่ชอบ กิเลสและความไม่บริสุทธิ์ต่างๆ เห็นความโลภ, โกรธ, หลง เป็นความไม่บริสุทธิ์ จึงเริ่มเอนเอียง ใจไม่เป็นกลาง ใจยังยึดของคู่อยู่ คือ ดีและชั่ว บริสุทธิ์และกิเลส ขาวและดำ กุศลและอกุศล
  • นั่น ย่อมไม่ใช่ "อริยมรรค" ยังไม่ใช่ทางสายกลางความเป็นกลาง ยังไม่ใช่สัมมาสมาธิ สัมมาปัญญา แท้จริง จึงยังไม่บรรลุธรรม
  • การ "ดูจิต" ที่หลายคนทำ เป็นการดูอาการของจิต ("ดูเจตสิก" ) จนเมื่อ ดูจิต จนถึงสภาวะ "จิตประภัสสร" ก็ตาม แต่ก็ยังไม่เห็น "จิตในจิต" แท้จริง มิใช่แค่เห็น หรือแค่ตามรู้ ยังต้องทะลุทะลวงให้พ้น "จิต" ทำให้แจ้งไป ทำให้บรรลุไป
  • การที่เราแค่เห็นแล้วสักแต่ว่าเห็นมันจึงเป็นเพียง "ผัสสะ" รับรู้สิ่งที่เข้ามากระทบเท่านั้น คือ ผัสสะเข้ากับนิพพาน, , เห็นนิพพาน, รับอารมณ์นิพพาน, แต่ยังมิใช่ "บรรลุแจ้งในนิพพาน" เพราะยังแทงไม่ทะลุจิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น