วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560

สมเด็จพระมารดาเจ้าแห่งดวงดาว

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน
  • สมเด็จพระมารดาเจ้าแห่งดวงดาวทั้งหลายในอนันตจักรวาล องค์เต๋าบ้อหง่วงกุ้ง มารดาแห่งมวลเวไนย
  • ทรงเป็น พระผู้เป็นเจ้า และ เป็นต้นกำเนิดแห่งดวงดาวทั้งหลาย ใน อนันตจักรวาล พระประสงค์ที่ทรงสร้าง จักรวาล ทั้งหลายให้เกิดขึ้น และ ให้เกิดโลกมนุษย์ เกิดศาสนา และ ลัทธิต่างๆ มากมาย เพื่อให้มนุษย์บำเพ็ญธรรม และ ปฏิบัติธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะกลับไปรวมกัน ณ จุดศูนย์กลางแห่งจักรวาล จุดปรมาตมัน จึงมีอีกพระนามว่า เม่ง เม้ง เสี่ยง ตี่ ซึ่งเป็น พระจิต ที่ต้องการ ให้จิตวิญญาณทั้งหลาย มีจิตที่สว่าง สะอาด ผ่องแผ้ว ไร้ซึ่ง รัก โลภ โกรธ หลง หมดสิ้นซึ่งกิเลสทั้งปวง และ สำเร็จซึ่งมรรคผล แล้วกลับลงไปสู่จิตเดียว รวมกับ พระองค์ท่านอย่างเช่นเดิม
  • และ การปิดของจักรวาลนั้น เกิดขึ้นอีกครั้งในยุคที่จิตทั้งหลาย ใน 200 ล้านล้าน แกแล็คซี่ ในโลกมนุษย์ต่างๆ ในโลกสิ่งมีชีวิตต่างๆ ได้บำเพ็ญเสร็จสิ้น เข้าสู่รวมเป็น หนึ่งเดียว ก็เกิด การระเบิดขึ้นอีกครั้งหนึง ทั่วทั่งอนันตจักรวาล ดาวต่างๆ ทั้งหลาย ก็จะดับสูญสิ้น
  • สิ่งที่เหลือ คือ เป็นพลังจิต เป็นดวงจิตที่หล่อหลอมเป็นดวงเดียวกัน อยู่ ณ จุดศูนย์กลางของจักรวาล
  • หมายเหตุ : เหตุที่ถวายนาม ท่านว่า พระมารดาแห่งดวงดาว เพราะว่าถือ ว่าพระองค์เป็น ผู้ให้กำเนิด แต่พระองค์ เป็น พระจิต และ เป็น ทั้งดวงดาว และ เป็น ผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอวตาร จะเป็น พระบิดา หรือ พระมารดา ก็ได้ แล้วแต่ จะเรียก อีกนัยยะ คือ ไม่มีเพศ
  • ไม่มีเพศหญิง ไม่มีเพศชาย ไม่หนุ่ม ไม่สาว ไม่แก่ชรา ไม่มีวัย ไม่มีการดับสูญ เป็น อมตะ
  • Cr. ท่านอาจารย์ สมชาย ( หลีเทียนป้อ )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น