วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560

568. อัศจรรย์อภิญญา..หลวงปู่สรวง..ผู้อยู่เหนือกาล

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
568. อัศจรรย์อภิญญา..หลวงปู่สรวง..ผู้อยู่เหนือกาล
..บทที่เจ็ด.. การตั้งพานครู.บูชาหลวงปู่สรวง..
การที่เราจะนับถือครูอาจารย์ให้ถูกต้อง ควรมีแบบแผนในการปฏิบัติที่สืบทอดมาด้วย เพื่อเชื่อมกระแสญาณบารมีครูอาจารย์ ให้เราได้สัมผัส และปกป้องเราได้ง่ายขึ้น เป็นการ...บอกให้ครูบาอาจารย์เจ้าของวิชา รับรู้...ว่าเราขอ ปาวรณาตัวเป็นศิษย์ แสดงความเคารพอย่างจริงใจ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ เพื่อ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัว
** การตั้งพานครูบุชาหลวงปู่สรวง **
(นำขึ้นบูชาวันพฤหัสหรือวันอาทิตย์ )
1. ดอกสะเลเต 10 ดอก.(ดอกไม้สีขาวก็ได้)
2 .ธูป 19
3.เทียน 19
4. ผ้าขาว 1 พับ
5 .หมากพลูบุหรี่อย่างละ 19
6. เงินค่าครู 16 บาท
(นะโม ๓ จบ)
โยโส ภะคะวา อะระหัง สัมมา กันตุยธูป กันตุยเตียน กันตุย
มะมาย อากู อากู
......ข้าพเจ้า ชื่อ________ สกุล________ และครอบครัว ขอถวายตัวเป็นศิษย์หลวงปู่สรวงลูกตาเบ๊าะ หากลูกพลาดพลั้ง ล่วงเกินทั้งกาย วาจา ใจ ขอให้หลวงปู่สรวงยกโทษแก่ลูกด้วยเทอญ ขอโปรดเมตตาดูแลดวงชะตาของลูกและครอบครัว ให้พบแต่สิ่งดีงาม มีความคล่องตัวทุกอย่างทั้งทางโลกและทางธรรม นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป..(จะขออะไรเพิ่ม ก็บอกไป..)
++++++++++++++++++++
** พระคาถาเชิญญาณบารมีหลวงปู่สรวง**
๑ ท่องนะโม ๓ จบ
๒ อิลิเมี๊ยะ อ็องสรวงสัมปันโน อิติปิโส นะโมพุทเธียเยีย อิสวาสุติ มหาบันดาลสัจจัง อิริกิเป
๓ ให้หมั่นภาวนา คาถา "อะกรึงกะ" คำนี้กันภัยได้ ท่องประจำให้เกิดญาณหยั่งรู้ว่าภัยจะมาเมื่อไหร่ ป้องกันได้ทุกประการ
๔ ท่องภาวนาคำว่า "บายตึ๊กเจีย" ทำให้ร่มเย็นเป็นสุข มีเงินมีทองไม่ขาด
******
+..การเรียนวิชาสายหลวงปู่สรวง เรียนแล้วไม่รวย เป็นวิชาพระโพธิสัตว์ เป็นวิชาให้คนอื่น แบกความทุกข์คนอื่นได้ ปรารถนาให้คนอื่นมีความสุข ส่วนตัวเองนั้นไม่ฟุ้งเฟ้อ สันโดษ เพื่อความเป็นอิสระ ไม่ติดกับอะไรทั้งนั้น เพื่อการเข้าสู่ธรรมชั้นสูง
+..วิชาหลวงปู่สรวงให้พรผู้อื่นให้รวยให้ดีมีความสุขเป็นที่ตั้ง ส่วนตัวเองมีหน้าที่รักษาความดี ความสันโดษความสงบ “ เป็นผู้ให้มิใช่ผู้รับ”
** ปัจจุบัน มี อาศรมหลวงปู่สรวง โดยอาจารย์สมบัติ ผิวผ่อง อยู่ใกล้ปั๊มเอสโซ่ ใกล้สี่แยกเทพารักษ์ ประมาณ 30 เมตร สมุทรปราการ..ไว้นัดพบของลูกศิษย์หลวงปู่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น