วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560

573.สัญญลักษณ์ แห่งการหลอมรวมวิญญาณ (ยับยุม)

ในภาพอาจจะมี 1 คน
573.สัญญลักษณ์ แห่งการหลอมรวมวิญญาณ (ยับยุม)...
  • ภาพศิลปะศักดิ์สิทธิ์แห่งธิเบต “พุทธศิลป์ธิเบต” เป็นภาพการร่วมรักของ ..เทพ และ เทวี ..แลดุดุจทำลายพุทธศาสนา..แลดูมักมากในกาม...ของทวยเทพ โพธิสัตว์
  • จริงแล้ว สัญลักษณ์นี้ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการร่วมเพศทางกาย ...เป็นเพียงภาพแทนการหลอมรวมของธาตุ แห่งชายหญิง ..ความเป็นหนึ่งของธรรมชาติ ไม่ไม่แบ่งแยก เป็นการหลอมรวมของเมตตา กรุณา..ทางจิตวิญญาณ
  • *.. หญิง- ในที่นี้ หมายถึง ความเป็นนิรันดร์ ดำรงอยู่ใน “มารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์” ..หน้าที่ของเราต้องหาคุณสมบัติแห่งหญิงนั้นภายในตัวเราเอง โดยการหลอมรวมธรรมชาติแห่งชายหญิงในจิตภาวนา … เห็นความสัมพันธ์ของร่างกายกับจิตใจ ร่างกายกับจิตวิญญาณ เพื่อ ก้าวข้าม “ตัวกู” “ของกู”

**...ภาพสัญลักษณ์ทางจิตวิญญาณ
.......เพศหญิง คือ ปัญญา หมายถึง ดวงตา
.......เพศชาย คือ กรุณา หมายถึงแขนขา
  • และทั้งปัญญากรุณา จะต้องหลอมรวมเป็นหนึ่ง .ในการก้าวเดินสู่เส้นทางแห่งพุทธะ อย่างมั่นคง ไม่แบ่งแยก ..คือ..บรรลุพุทธภูมิ
  • ..***. เมื่อจิตวิญญาณ เรามีปัญญาและกรุณา เมตตาและปัญญา ซึ่งผสานรวมกัน มันทำลายความทุกข์ ได้อย่างราบรื่นและง่ายดาย 
  • ........คือ ความรู้และความเข้าใจในธรรมชาติอันว่างเปล่าของปรากฏการณ์ทั้งปวง
  • @.. เกิด” สติแห่งพุทธะ” รู้ได้ในตัวเรา เรียกว่า “มหาปิติ “ เพราะการตรัสรู้คือ ปิติในตัวเอง เสมือนหนึ่ง “ดวงจันทราทอแสง” ในความมืดอันลึกล้น
  • #..ข้าพเจ้า ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ เพียงแต่ชอบโลกวิญญาณ ชอบเส้นทางการเดินทางอันหลากหลาย ชอบดอกไม้หลากสีสัน หวังว่าคงมีผู้อ่าน ที่ชื่นชอบมวลดอกไม้หลากสีสัน เช่นดังข้าพเจ้าบ้าง..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น