วันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560

ธรรมะจากภาคทิพย์ตอนที่ 38

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
>>เจ้าลองยิ้มดูสิ ยิ้มแช่ไว้นานๆ ยิ้ม..ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ในขณะที่เจ้ายิ้ม คัทเอาท์จิตเอกได้สับลงที่กายในเจ้า ทันที
ในหัวเจ้าจะไม่มีความคิดใดๆทั้งสิ้น>>นี่คือสติ รู้กายในกาย
แต่ถ้าเจ้ายิ้มทั้งวัน ทั้งคืน ตลอดชีวิต มันคือ มหาสติ
.
>>เจ้าลองท่องพุทโธ รัวๆ ลอยๆ ต่อเนื่อง นานๆ ดูสิ พุทโธๆๆๆๆๆๆๆๆ
ในขณะที่เจ้าท่องพุทโธ รัวๆ ติดๆ ต่อเนื่อง จิตเอกจะเชื่อมกับจิตหลัก ทันที
ในหัวสมองเจ้าจะไม่มีความคิดใดๆเลย>>นี่คือ สติ รู้จิตในจิต
แต่ถ้าเจ้าท่องทั้งวันทั้งคืน ตลอดชีวิต มันคือ มหาสติ
.
ทุกการเคลื่อนไหว กาย_วาจา จิตคือพลังงานควบคุม ร่างกายคือสสาร
ในขณะที่เจ้ายิ้ม + เจ้าท่องพุทโธ>>มันคือ บุญ
ทุกครั้งที่สสารเคลื่อนไหว ย่อมมีพลังงานเกิดขึ้น>>พลังงานบุญ
พลังงานบุญจะมี 2 ลักษณะเกิดขึ้นทันทีพร้อมกัน
    • (1)ร่างพลังงาน คล้ายถ่ายบันทึก วีดีโอไว้
    • (2)กระแสพลังงาน คือ คลื่นพลังงานที่เกิดขึ้นที่ กายใน มนุษย์

ในทางตรงกันข้าม
>>หากเจ้าเคลื่อนไหวกาย วาจา ด้วยจิตที่โกรธ อาฆาต มุ่งร้าย
มันก็จะเกิดพลังงานเช่นเดียวกัน ทั้งร่างพลังงาน+กระแสพลังงาน
แต่มันเป็นพลังงานลบ หรือพลังงานบาป
.
พลังงานบุญคือ ทรัพย์หรือเงินตรา ภาคทิพย์
ที่จะแปลงเป็นเงินตรา ในภาคมนุษย์
ด้วยการดลจิตให้คน-สัตว์ มาทำดีกับเจ้า ค้าขาย ช่วยเหลือ เกื้อกูลเจ้า
.
และทั้งสองพลังงานนี้แหละ ที่จะส่งจิตเจ้าไปเกิด ภพภูมิไหน
555555555555555555555555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น