วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

432. ชาวมคธ..คือ..ชาวไทย..

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

432. ชาวมคธ..คือ..ชาวไทย..
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
  • ชนชาติไทย คือ ชาวมคธ รวมรัฐต่างๆ มีรัฐสักกะ เป็นต้น หนีการล้างเผ่าพันธุ์มาในยุคนั้น และชนชาติพม่า คือ ชาวรัฐโกศล รัฐ วัชชี มัลละ เจติ … ก็ทะลักหนีตาย มาผสมผสานเป็นมอญ (มัลละ) เป็นชนชาติต่างๆ ในพม่าในปัจจุบัน"
  • "ส่วนรัฐสักกะใกล้กับรัฐมคธ ก็รวมกันอพยพมาสุวรรณภูมิ (ไทย ลาว เขมร พม่า ..)ตามสายญาติที่เดินทางมาแสวงโชคล่วงหน้าก่อนแล้ว"
  • ดังนั้น พระพุทธเจ้า และ พระอนุพุทธสาวก ในยุคพุทธกาล ตลอดถึงยุคปัจจุบัน จึงเป็นคนไทย จึงมีคำสอนถึง ศีล ๕มาถึงบัดนี้..แต่ในเมืองมคธปัจจุบันที่อินเดีย..ไม่มีใครสนใจศีล ๕.. "แขกอินเดียทุกวันนี้คือ "พวกอิสลามที่มาไล่ฆ่าชาวพุทธในสมัยก่อน"
  • วงศ์พระพุทธศาสนาของเรานั้น เป็นอริยวาส อริยวงศ์ อริยตระกูล เป็นวงศ์ที่พระพุทธเจ้าจะมาอุบัติ "พระพุทธเจ้าทรงวางพุทธศาสนาไว้ จะเป็นระหว่างพุทธันดรก็ดี สุญญกัปปก็ดี ที่ไม่มีพระพุทธศาสนา แต่ชนชาติที่ได้เป็นอริยวาส อริยวงศ์ อริยประเพณี อริยนิสัย ก็ยังสืบต่อไปอยู่ ถึงจะขาด ก็ขาดแต่ผู้ได้สำเร็จมรรคผลเท่านั้น เพราะว่าจากบรมครู ต้องรอบรมครูมาตรัสรู้ จึงว่ากันใหม่"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น