วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สาสน์จากพระกษิติครรภ์ ราชา มหาโพธิสัตว์

ในภาพอาจจะมี 2 คน

  • พระผู้มาช่วยโลกธาตุนี้ ให้พ้นจากภัยพิบัติ คือ พระมหาโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวร กวนอิม และ พระกษิติครรภ์ ราชา มหาโพธิสัตว์ 
  • มหาเมตตา กรุณา มากล้น หวังฉุดช่วยมวลเวไนย ให้พ้นทุกข์ มีความสุขอยู่บนแดนนิพพาน
  • พ้นจากคุกวัฏสงสาร พ้นจากการ เวียน ว่าย ตาย เกิด
  • ไม่มีอะไรที่น่ากลัว กว่า การเกิดที่ไม่มีวันจบสิ้น จิตวิญญาณเดิมแท้ ถูกขัง อยู่ในกายหยาบ ที่เป็นรังของโรคภัยไข้เจ็บ

สาสน์จากพระกษิติครรภ์ ราชา มหาโพธิสัตว์
  • " อาตมา หวังให้มวลเวไนยทั้งหมดรอด แต่ช่วยได้ไม่เกินกฏแห่งกรรม ของ แต่ละดวงจิตวิญญาณ
  • อาตมาเสียใจที่มีคนไม่เชื่อเรื่อง แดนนิพพาน ว่ามีอยู่จริง จึงได้แต่ช่วยผู้มีบุญบารมี ที่รอดพ้นจากภัยพิบัติไปก่อน ทุกจิตวิญญาณ ไม่ควรประมาท การใช้ชีวิตอยู่โดยไม่มีธรรมะ ก็เหมือน เตรียม ไปสู่หนทางที่ผิด ลง อบายภูมิ
  • อาตมา เศร้าเสียใจ ที่ต้องมีคนตกนรกมากมาย ไม่จบไม่สิ้น อาตมาช่วยดึงขึ้นจากนรก แต่เมื่อเกิดใหม่ความทรงจำถูกลบ ว่าเคยตกนรกมา ก็ลืมเลือนหนทางแห่งความดี ถูกปิดกั้นด้วยโลกมายาเสมือนจริง ที่เป็นแดนขัง มวลเวไนย ที่ยังหลงทางอยู่ในวัฏสงสาร หาทางกลับบ้านที่แท้จริง คือ แดนนิพพานไม่เจอ
  • เราพระพุทธะกษิติครรภ์ หวังให้ทุกๆ จิตวิญญาณ ตื่นจากการหลับไหล ตื่นจากความฝันว่า โลกนี้มีจริง ตื่นขึ้นมาเพื่อบำเพ็ญกลับสู่ แดนนิพพาน "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น