วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

ขอความสุขมีแก่ทุกๆคน ทุกๆๆจิต ด้วยเทอญ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ


 • ด้วยอนิสง กุศล ผลทาน และบุญทุกบ่อบุญ และพลังแห่งการคิดดีทำดีพูดดี ของข้าพเจ้าและทานบุญของทุกๆคน ที่ร่วม อนุโมทนา และร่วมเปิดบุญ 
 • ขอถวายพระพุทธเจ้าเพื่อเป็น พุทธบูชา ธรรมะบูชา สังฆบูชา บูชาคุณงามความดี และพระธรรมคำสอน ของพระรัตนตรัย ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน และอนาคตเบื้องหน้า 
 • ขอความบริสุทธิ์แห่งจิตนี้ ได้ชำระกิเลสและจิตที่ไม่ดี ของข้าพเจ้าทั้งหลาย ให้มีจิตใจดีงาม ความทุกข์ทั้งหลาย ขอให้หมดสิ้นไป ในภพชาตินี้ 
 • ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย สง่างใน สว่างนอก สงบ อบอุ่น อิ่มเย็น ไม่หวังที่พึ่งความสุข ทางจิตภายนอก 
 • ขอให้รู้แจ้ง รู้ตื่น รู้เบิกบาน 
 • ขอทานนี้เป็นดั่งนำ้บริสุทธิ์ เป็นนำ้อันศักดิ์สิทธิ์ ล้างจิตล้างใจล้างคำสาบ คำมั่นสัญญา.... 
 • และขอความทุกข์เศร้าโศก ในจิตใจ ความหม่นหมอง ที่ติดตามมา ...ตั้งแต่อดีตชาติ ให้ขาด จากคำสาปแช่ง หลุดพ้น จากคำมั่นสัญญา....ที่ผูกพันกันมาที่รอกันกันมา ชั่วอสงไข ...กาลเวลา... ให้หมดสิ้นในปัจจุบันชาตนี้ 
 • เพื่อไม่ต่อภพต่อภูมิ ..... ไม่ต่อเวรไม่ต่อกรรม ... ให้หมดไปจากจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลาย 
 • บัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้สำนึกแล้ว......ในบาปเวรกรรม.... 
 • ขอชำระจิตใจ ให้ขาวรอบ ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ให้ได้จิตใจใสดั่งดวงแก้ว...... 
 • ขอให้แคล้วคลาดบ่วงมาร..... 
 • ขอให้ได้พบเจอพระศรีอาริย์...... 
 • ขอให้ได้ถึงพระนิพานในอนาคตกาลเบื้องหน้าด้วยเทอญ..... 
 • ขอพระเมตตาบารมี พระศรีอาริย์,...... ได้เมตตานำพาดวงจิตวิญญาญ ที่เกี่ยวข้อง ที่ติดในภพในภูมิ ให้ได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดียิ่งๆๆขึ้นไปเทอญ......
 • ขอความสุขมีแก่ทุกๆคน ทุกๆๆจิต ด้วยเทอญ 
 • สาธุๆ พุทธังอธิษฐามิ ธัมมังอธิษฐามิ สังฆังอธิษฐามิ สิททัตถะ นะชาลีติ ๆๆๆๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น