วันศุกร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2560

ธรรมะจากภาคทิพย์ตอนที่ 37

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน
>>อภิญญา..ทั้งหลายที่เจ้าได้ ไม่ใช่ความสามารถของเจ้า
แต่เป็นเพราะ**ร่างพลังงานทิพย์องค์**ทำให้เจ้าเห็น ทำให้เจ้าได้ยิน
.
 • (1)องค์คือ ต้นจิต ที่ส่ง*สัญญา*ลงมาเกิดเป็นเจ้า ที่ได้อรหันต์ขึ้นไป
 • (2) แต่ถ้าต่ำกว่าอรหันต์>>นั่นคือ*จิตไร้ร่างอริยะผล*ของตัวเจ้าเองจะลอยติดตามเจ้า เหนือศรีษะ รอจนกว่าเจ้า จะล้างกายในเจ้าสะอาดและจิตหลักกลางอกเจ้า มีพลังงานที่สูงพอ ดึง*จิตไร้ร่างอริยะผล*ของเจ้ามารวมอยู่กับกายในเจ้าได้ เรียกว่า**อามัสสมันกาย**ไม่ใช่**อาทิสสมานกาย**จึงจะเกิด ตาทิพย์ หูทิพย์ สัมผัส ด้วยตัวเจ้าเองได้

 • (3) เจ้าจะมีจิตของเจ้าเอง อยู่ที่สมอง เรียกว่า จิตเอก
 • (4) เจ้าจะมี*กายใน*ใหม่ของเจ้าเองใต้ผิวหนัง คือ ร่างที่แท้จริงของเจ้ากายเนื้อเป็นแค่*เปลือก* นั่นรวมไปถึง กายวัตถุธาตุทิพย์ เทพ พรหมด้วย
 • (5) จิต+ร่างวัตถุทิพย์ ขององค์เจ้าอยู่ในสวรรค์ มิติทิพย์
 • (6) จิต+ร่างพลังงานทิพย์ ขององค์เจ้า อยู่หลังกายในเจ้า ที่เชื่อมสัญญานพลังงาน กระแสคลื่นสื่อสารต่อกับ ร่างวัตถุทิพย์ องค์ของเจ้าข้างบน
 • (7) ภูตสัญญา ที่ต้องล้าง จะเป็นร่างพลังงาน ร่างที่ 3 อยู่ด้านหลัง*ร่างพลังงานทิพย์องค์*(ร่างที่ 2) ของเจ้า
 • (8) ร่างพลังงานที่ 3-4-5.......จนถึง หลักร้อย คือ ร่างแฝง ร่างร่วม ร่างฝาก
 • (9) เมื่อกายในเจ้าสะอาด จิตหลักมีกำลัง กายในทั้งสองร่างจะรวมกันเป็นหนึ่งเรียกว่า อาทิสสมานกาย เจ้าจะต้องเจ็บปวดทั่วร่างกาย ในการปรับพลังงานทั้งสองร่าง จนเป็นหนึ่งเดียวกันได้ แล้วจะหายเจ็บปวดเอง
 • (10) การล้าง_กายใน_ให้สะอาดคือ ทานบารมี>>ยิ้ม ให้ทาน ช่วยเหลือเสียสละ หรือ บารมีกาย ทำได้ง่ายถ้าเจ้า ไม่ขี้เกียจ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่งก
 • (11) บารมีจิต>>คือมหาสติ>>คือนิ่ง ไม่เอาทุกสรรพสิ่งมาเปื้อนกายใน
 • (12) หาก_มหาสติ_ยังไม่แข็งแรง กายในสกปรกได้ต้องด้วย สีแห่งบุญ เท่านั้น
 • (13) หากกายในเจ้าสกปรกไปด้วย สีแห่งบาป(สีดำ) ร่างพลังงานทิพย์องค์ในเจ้าจะทิ้งเจ้าทันที ตัวใครตัวมัน เจ้าจะเดินกายเจ้า ตามอิสระของเจ้า
 • (14) หากกายในเจ้าสะอาด หรือสกปรกด้วยสีแห่งบุญ(สีขาว) เมื่อเจ้าตายจิตเจ้าจะอยู่ในกายวัตถุทิพย์ ขององค์ข้างบนของเจ้า
 • (15) กายในเจ้าคือสสาร สสารเคลื่อนไหว ด้วยเจตนาแห่งจิต เป็นพลังงานตั้งต้นส่งกายในให้เคลื่อนไหว เมื่อสสารมีการเคลื่อนไหว นั่นคือย่อมเกิดกระแสพลังงานเกิดขึ้นทันที>>พลังงานบุญ_พลังงานบาป
 • (16) พลังงานบุญ_พลังงานบาป จะลอยล้อมกายในของเจ้าแต่ถ้าเจ้ายินดีในพลังงานนั้น พลังงานนั้นจะฝังอยู่ภายใน กายในเจ้าส่งต่อให้เจ้าไปเกิด เป็นไปตามพลังงานนั้นๆ บุญ หรือ บาป

.
 • >>กายไร้ทิพย์ จิตไร้รูป มีกายในเพียงร่างเดียว คือกายที่ 2 จากทิพย์กายใน_ตัวที่หนึ่งตั้งแต่เกิด ตาย สลายเป็นพลังงานไปแล้วเมื่ออายุ 13 ขวบ>>
 • กายใน..ใส สะอาดมาก ดุจกระจกใส เพชรน้ำหนึ่ง ด้วย
  • (1) ล้างกายในด้วย>>อภิมหาทานบารมี ตลอดชีวิต(ฉายามิสเตอร์ OK)
  • (2) ไม่ทำให้สกปรกใหม่ด้วย>>มหาสติ ไม่ใช่สมาธิ ไม่ใช่ฌาน
  • (3) คนที่นั่งสมาธิ_เดินจงกรมทุกวัน แต่ใช้ชีวิตประจำวันด้วย_จิตลอย_อิสระ ทุกครั้งที่หงุดหงิด ที่ชื่นชอบยินดี ที่โกรธ ที่อิจฉา ที่เพ่งโทษคนอื่น ที่ปรี๊ดง่าย ที่ปากเสีย_ที่ปากพล่อย_ที่ปากหมา โดยไม่รู้ตัว หรือไม่ตั้งใจแต่นั่นคือ เจ้าได้ทาสิ่งสกปรกไปที่_กายใน_เจ้าเรียบร้อยแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น