วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560

พลังแสงธรรมพระยูไล

ในภาพอาจจะมี 1 คน

มหาธรรม 
เรื่อง 
พลังแสงธรรมพระยูไล 
( หรือแสงทิพย์อริยทรัพย์ )
 • พระยูไลมีเทคนิคในการโปรดสัตว์มากมายหลายวิธี เช่น การใช้ดวงแก้วคุ้มกันไม่ให้ถูกพลังแทรกในขณะปฏิบัติธรรม, การใช้ดอกบัวทิพย์เข้าไปหมุนสร้างพลังลมปราณให้คน, การใช้เจดีย์บุ่นเซียงดึงจิตวิญญาณร้ายเข้าไปทรมานก่อน เมื่อยอมจำนนแล้วจึงโปรดทีหลัง ฯลฯ
 • มีอีกวิธีหนึ่ง ที่ได้ผลมากและมีปัญหาน้อย คือ “แสงธรรมพระยูไล” อนึ่ง ในการใช้ดวงแก้วถ้าใช้นานไปจะกลายเป็นคนไม่สังคมโลก เป็นปัจเจกชนได้ และมีเกราะหุ้มตัวทำให้ไม่เปิดใจรับฟังใคร, ถ้าใช้พลังดอกบัวทิพย์ จะมีกรรมต่อจิตวิญญาณ ทำให้จิตวิญญาณพัวพันไม่ยอมเลิก (หมุนเหวี่ยงจิตวิญญาณที่ขวางการปฏิบัติธรรมออก ทำให้เขาโกรธแล้วกลับมาอีกเนืองๆ), ถ้าใช้เจดีย์บุ่นเซียงจะทำให้ตัวเองมีอาการป่วยออดๆ แอดๆ ได้ เพราะกักสัตว์ร้ายในตัวเอง ก็ต้องโดนตัวเองไปด้วย
 • ส่วนการใช้พลังแสงธรรมนั้น จะไม่มีปัญหานี้ แต่มักถูกพลังตรงข้ามเล่นงาน คือ จิตวิญญาณที่มีพลังมืดทั้งหลาย จะมีพลังตรงกันข้ามกับพลังแสงธรรม (มืดกับสว่าง) ดังนั้น จึงมักถูกวิญญาณที่มาจากความมืดรบกวนบ่อยๆ ดังนั้น พระยูไลที่สำเร็จวิชชานี้ ถ้ายังมีสังขารบนโลก จึงต้องพบกับซาตานและคนในโลกมืดเช่น พ่อค้ายาบ้า, มาเฟีย, ยากูซ่า, เบื้องหลัง ฯลฯ ซึ่งพวกเขามีธุรกิจมืด หรืออยู่ในโลกสองแบบ ด้านหนึ่งเป็นคนธรรมดา ด้านหนึ่งทำสิ่งเร้นลับ
การฝึกพลังแสงธรรม
  • ๑) การแผ่เมตตา (อัปมัญญาฌาน) แบบนี้ก็สามารถช่วยในการฝึกพลังแสงธรรมได้
  • ๒) การยอมรับพลังดำเข้าตัว และฝึกที่จะเปลี่ยนพลังดำให้กลายเป็นขาว (ทองเลน)
  • ๓) การถ่ายพลังที่ดีให้แก่ผู้อื่น คือ การฝึกถ่ายพลังปราณรักษาโรคในกายคนก็ได้
 • ฝึกสามอย่างนี้ควบคู่กันจะถึงสูงสุดของวิชชา ก็จะสำเร็จกายพุทธะ คือ ได้กายพระยูไล และมีความสามารถพิเศษ คือ “แสงธรรมพระยูไล” สามารถใช้แสงธรรมนี้ ถ่ายเข้าตัวคนเป็นคนๆ ไป เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติธรรมหลุดพ้นจากความเป็นจิตวิญญาณชั้นต่ำ เช่น สัตว์จากอบายภูมิสี่ได้เร็วขึ้น, ง่ายขึ้น, ลัดสั้นขึ้น
 • มนุษย์บางคนไม่สำเร็จวิชชานี้โดยตรง แต่ใช้การเปิดร่างประทับทรง เชิญพระยูไลลงมาโปรด ท่านก็จะประทานแสงทิพย์นี้ ถ่ายลงสู่ตัวมนุษย์ ทำให้หลุดพ้นได้ง่ายและรวดเร็ว 
 • โดยเฉพาะสัตว์ที่โปรดได้ยาก เช่น มารและอสูร ส่วนจิตวิญญาณที่ดีแล้ว โปรดได้ง่ายทั้งหลาย ไม่จำเป็นต้องใช้พลังแสงธรรมช่วยก็ได้
 • การฝึกแสงธรรมให้สำเร็จเป็นของยากพอควร คนที่ฝึกถ่ายพลัง, ถ่ายออร่ารักษาคน มักสำเร็จแสงธรรมแบบนี้ และได้กายทิพย์เป็นพระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า ประจำสุขาวดีตะวันออก อยู่บนโลกยากจนไม่มีที่อยู่ แต่จะมีคนสร้างสถานธรรมให้ 
จากโลกไปก็จะเป็นเช่นนี้คือ สุขาวดีนั้น 
 • พระยูไลตะวันตกเป็นผู้สร้าง, ผู้รักษา และผู้ทำลายสิ่งชั่วช้า 
 • แต่ฝ่ายตะวันออกไม่ได้ทำกิจทั้งสามนี้ จะทรงโปรดสัตว์, ปกครองโลก และสอนให้สัตว์ควบคุม ดูแลสมดุลกันเองมากกว่า
 • อนึ่ง การสำเร็จพระยูไลฝ่ายตะวันตกนั้นง่าย แต่การสำเร็จพระยูไลฝ่ายตะวันออกนั้นยากกว่า เพราะไม่ค่อยมีตัวช่วย ต้องใช้ตัวเองเดี่ยวๆ จึงจะสำเร็จได้ (พระยูไลฝ่ายตะวันตก ถ้ารวยเป็นเศรษฐี ก็ใช้เงินช่วยทำงานได้ แต่ฝ่ายตะวันออก ไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้) 
 • นอกจากนี้ การฝึกพลังแสงธรรมยิ่งยากกว่าการฝึกของทิพย์ชนิดอื่นๆ ได้ช้า และต้องบำเพ็ญบารมีนานกว่า
 • กล่าวคือ จะต้องถ่ายพลังปราณให้คนอื่น คนแล้วคนเล่า มากมาย จนตัวเองไม่มีเรี่ยวแรง ไม่เหลือพลัง ต้องกลับไปฟื้นฟูพลังใหม่ครั้งแล้ว ครั้งเล่า จนกว่าจะสำเร็จได้ สภาพของตนเองก็จะมีฤทธิ์มากช่วงหนึ่ง พอถ่ายทอดให้คนอื่นแล้วก็สิ้นฤทธิ์ไปช่วงหนึ่ง ฤทธิ์จะขึ้นๆ ลงๆ อยู่อย่างนี้ หลายครั้งหลายครา จนเมื่อวิริยะมากถึงที่สุด เต็มเปี่ยมแล้ว ก็บรรลุเป็นพระยูไลพร้อมด้วยพลังแสงธรรมนี้
 • อนึ่ง ในช่วงที่ฝึกปรือบำเพ็ญอยู่นั้น จะมีพวกเรื่องลับๆ, การทำงานลับๆ, สายลับ, นิกายลับ, หรือองค์กรลับ ฯลฯ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมาก ต้องเก็บตัวอยู่นานมาก เหมือนอยู่ในโลกมืดนานพอควร กว่าจะสำเร็จและออกมาได้ พลังแสงเป็นของตรงข้ามกับความมืด ดังนี้ จึงมักถูกพวกพลังมืดตามรังควาญอยู่นาน กว่าจะผ่านด่านและสำเร็จพลังแสงธรรมได้
 • Cr. พุทธบาท โอกาส แห่งการชำระกรรม ด้วยแสงธรรมไร้ประมาณ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น