วันศุกร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2560

วิเคราะห์และอธิบายตามแนวการสอนต่างๆ

ในภาพอาจจะมี กลางคืน และ ไฟ
 • (1)ตระกูล*หนอ* กายนำจิต_จิตตาม กาย>>ไม่เคยทัน ลืมง่าย
 • (2)ตระกูล*พุทโธ* หายใจเข้า>>พุท หายใจออก>>โธก้าวเท้าขวา>>พุท. ก้าวเท้าซ้าย>>โธ......>>กายนำ_จิตตาม วันนึงปฏิบัติกี่นาที
 • (3)ตระกูล*ขยับแขน*แล้วรู้ตามกาย>>>>กายนำ จิตตาม
 • (4)ตระกูล*สัมมาอรหันต์* จิตนำความรู้สึก>>ถ้าท่องตลอดวันจะเป็น มหาสติ
 • (5)รู้กายในกาย>>คือ มหาสติ
 • (6)รู้เวทนาในเวทนา>>เกิดอารมย์แล้วรู้ทัน>>ดับ...จิตลอยไปนานแล้ว
 • (7)รู้จิตในจิต>>รู้ทันความคิด>>ดับ...จิตลอยออกนอกกายไปแล้ว
 • (8)รู้ธรรมในธรรม>>มันเกิดขึ้น แล้วยอมรับ>>ดับ..จิตออกนอกไปแล้วเหมือนกัน

 • (1)ท่องพุทโธ รัวๆ ลอยๆ ต่อเนื่องตลอดวัน คือ จิตนำกาย รูักายในกาย มหาสติ
 • (2)ท่องพุทโธ รัวๆ ลอยๆ ไร้สถานที่ ไร้กำหนดเวลา ไร้รูปแบบ ไร้เครื่องแบบ
 • (3)ท่องพุทโธแล้วหยุด>>คือสติ แต่ถ้าท่องตลอดชีวิต>>คือมหาสติ
 • (4)เพ่งจิตที่หน้าอก จน อกเริ่มแข็ง หนักๆ หน่วงๆ คล้ายกรดไหลย้อนหมายถึงจิตรวมได้แล้ว..ฝึกต่อจนกลายเป็น*ดวงกสิณ*ติดถาวร
 • (5)ยิ้ม..ตลอดทั้งวัน เวลายิ้ม กายในจะมีพลังงานเกิด
 • (6)ชีวิตมีสุข>>อ่อนน้อม ถ่อมตน ยอมคน มีสัมมาคารวะ พูดเพราะ ขยัน
 • (7)บารมีกาย>>ให้ทาน ช่วยเหลือ เสียสละ..อย่าปล่อยให้โอกาศหลุดลอย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น