วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ยุคแสงสีทองผ่องอำไพ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

  • แม่รักลูกมวลเวไนยมาก ต่อจากนี้ จะเข้าสู่ ยุคแสงสีทองผ่องอำไพ คนถูกคัด ถูกสอบจากเบื้องบน เพื่อคัดแยกระหว่าง คนดี และ คนบาป
  • ลูกต้องเลือกทางบุญกุศลเสมอ ถึงจะผ่านบททดสอบทุกอย่างได้ ทุกเรื่องที่เข้ามาล้วนมาจากกรรมเก่าทั้งนั้น แต่ลูกเอาชนะกรรมเก่าได้ ด้วย บุญกุศล และ ความเมตตา ต่อตนเอง และผู้อื่น เท่านั้น
  • ในยามที่ลูกท้อ ให้มอง ความเพียรของ พระพุทธองค์ ที่ทำทุกอย่างเพื่อลูกๆ อย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆ เพื่อโปรดลูกให้เข้าสู่มรรคาแห่งการเดินทางไปสู่ ความพ้นทุกข์ มีความสุขอยู่ที่ แดนนิพพาน
  • แม่รักลูกมาก อยากให้ลูกรอดจากภัยพิบัติ ของโลก ในยุคท้ายปลายกัลป์ เบื้องบนต่างช่วยกัน ปรกโปรดสามภพ ช่วยลูกมวลเวไนยทั้งหลาย
  • ขอให้ลูกๆ มี ความรัก ความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา สถิตอยู่ในใจตลอดเวลา โลกถึงจะเข้าสู่ ความสงบกายสงบใจ เกิดมหาสันติ มีรักเมตตา ต่อกันโดยไม่แบ่งแยกศาสนา
  • จนกว่าจะถึงวันชำระล้างโลกครั้งใหญ่ ในระหว่างนี้
  • ขอให้ลูกๆ มีแรงใจในการบำเพ็ญธรรม ผ่านทุกบททดสอบ ขอให้เห็นคุณค่าของชีวิต มีชีวิตอยู่เพื่อต่อสู้กับ กิเลส ราคะ โทสะ โมหะ ในใจตนเอง และมุ่งหน้าบำเพ็ญ ก้าวไปจนถึงเป้าหมาย คือ แดนนิพพาน
  • พุทธะอริยะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่เคยทอดทิ้งลูกๆ ยังคงเฝ้ามอง และ ส่งสายทอง ลงไปรับลูกๆ ขึ้นมา เพืี่อให้ ลูกรอด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น