วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ธรรมะจากภาคทิพย์14

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

(1)*สัญญาจิต*ของ*อรูปจิต*จิตหนึ่งที่หลุดพ้น*สัญญาร่าง*ทุกร่างหมดแล้ว แต่ยังคงเหลือ*สัญญาจิต*ที่ต้องล้างออกจากจิตให้หมด คือ บุพกรรม สมัยเป็นโพธิสัตว์ เป็นกษัตริย์ที่หลุดพ้นด้วย*มหาทานบารมี*แต่การกระทำ ที่สะเทือนใจต่อผู้ *ถูกบริจาค* คือ ลูกหญิง-ชาย และพระมเหสี ยังติดอยู่ในจิต อรูปจิต พระองค์นี้
.
(2)แต่การที่ทุก*อรูปจิต*ไม่เหลือ*สัญญาร่างใดๆ ที่จะเป็นอุปกรณ์ส่งไปเกิดที่ภพมนุษย์ได้ จึงต้องใช้*สัญญาขันธ์*ของท้าวมหาพรหม ส่งลงมาเกิด
.
(3)ท้าวมหาพรหม คือ ชื่อตำแหน่งในแดนพรหม เป็นชนชั้นผู้ปกครอง
สร้างร่าง*ท้าวมหาพรหม* 4 หน้า 8 กร 2 ขา ขึ้นมา (จริงๆมีแค่หน้าเดียว แต่สลับเปลี่ยนหน้าเวลาองค์ไหนเข้าประทับร่าง)
  • (3.1) พระตรีมูระติ เป็นอรูปจิตแล้ว มีบารมีสูงที่สุด(วิริยะบารมีสูงสุด)
  • (3.2) พระวิษณุ เป็นมหาพรหม(ตำแหน่ง) กำลังจะหลุดพ้นเป็น*อรูปจิต*
  • (3.3) พระศิวะ เป็นมหาเทพ(ตำแหน่ง)เป็นพุทธปัจเจก ยังหลุดไม่หมด (บรรลุธรรม แต่ยังมีสัญญาร่างเหลือ..ยังตามเก็บ*ร่างสัญญา*ยังไม่หมด)
  • (3.4) พระนารายณ์ เป็นมหาเทพ(ตำแหน่ง)เป็นพุทธปัจเจกเหมือนพระศิวะเจ้า

ทั้ง 4 จิต คือผู้ใชัร่างท้าวมหาพรหม เวลาปฏิบัติหน้าที่ผู้ปกครองสวรรค์
.
(4)ท้าวมหาพรหม ส่ง*สัญญาร่าง*ลงมาเกิดเป็น นายกายไร้ทิพย์
สัญญา สร้างร่างทิพย์อสุภะใหม่ เป็นแกนในเพื่อ เคลื่อนไหวร่างกายเนื้อ สัญญา สร้าง*จิตใหม่*ที่สมอง เพื่อสั่งการบังคับ*ร่างทิพย์อสุภะ*
ร่างเนื้อ เป็นเพียงแค่เปลือกนอก ที่เคลื่อนไหวตาม*ร่างทิพย์อสุภะ*
.
(5)*สัญญาจิต*ของ..มหาทานบารมี*อรูปจิต*..เข้าประจำกลางหน้าอก
เพื่อเดินสัญญากรรม ที่เป็นเพียงสัญญาจิต รับวิบากผลแห่งกรรม คือ
นายกายไร้ทิพย์ ต้องถูกทอดทิ้งตั้งแต่เด็ก จนกระทั่งบวช มีเมีย 3 คน
ก็จะต้องถูกเมียทิ้ง(1 ทิ้งไปมีสามีใหม่ 2 ตายหนีจากไป 3 เราหนีเขาบวช) แต่ด้วยอานิสงค์แห่งทานบารมี ชีวิตร่ำรวยเป็นเจ้าของโรงงานเคมีเกษตร
.
(6)นายกายไร้ทิพย์ อายุ 13 ปี ตกอาคารหัวน็อคพื้น สลบไป แล้วฟื้น
แต่ภาคทิพย์ ร่างทิพย์อสุภะ หมดอายุขัย(ตาย-สลายเป็นอากาศ)
พระศาสดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่ง*พระขันธ์แก้ว*ร่างทิพย์เปล่า
ของพระพุทธองค์ลงสวมแทน ร่างทิพย์อสุภะ ทันที กายเนื้อจึงยังไม่ตาย
.
(7)พอร่างทิพย์ใหม่ เป็นร่างพระขันธ์แก้ว(รูปร่างองค์พระปฐม)เข้าสวมแล้ว สัญญาร่าง(รูปภูมิ) ทั้งหลายทุกมิติ ทุกภพภูมิ ที่แตกเป็นหน่อจิตออกมาจากต้นจิต เดียวกันกับ พระสมณะโคดม เพียงแต่แตกออกไปเป็น คนละสายก็แห่กันลงมาล้าง*สัญญาร่าง*ทันทีนับไม่ถ้วน
ทั้งร่างสัตว์บนโลกมนุษย์ ร่างสัตว์ในโลกทิพย์ เทวดา อินทร์ พรหม ฯลฯ ชีวิตนายกายไร้ทิพย์ จึงสะบักสะบอม ขับรถ 3 ล้านกว่ากิโล ไปต่างประเทศหลายประเทศ ทั้งเอเชียและยุโรป เพื่อล้างสัญญากรรม
.
(8)สัญญากรรมทุกร่าง พอล้างหมดแล้ว ในหัวสมองจะไม่มีความคิดใดๆเลย ไม่มีความคิด ไม่มีอารมย์ สดชื่นกระปรี้กระเปร่า
ร่างกายมีการปรับธาตุขันธ์ใหม่ แข็งแรงขึ้นกว่าเดิม
มีไฟฟ้าสถิตย์วิ่งทั่วตัว ไม่ง่วง ไม่หิว ไม่อยาก ไม่เพลีย
ร่างทิพย์อสุภะ=ใส-สะอาดหมดจด ไร้ตำหนิ มองทะลุได้
.
(9)เวลาปกติ จิตใหม่จะควบคุมการเคลื่อนไหว เสียงใส แต่จิตใหม่ครองมหาสติอยู่ตลอดเวลา จะได้ยินเสียงธรรมชาติบนโลกมนุษย์ปกติ และได้ยินเสียงทิพย์ตลอดเวลา พร้อมกัน เพียงแต่แยกออกว่า
ไหนเสียงโลกมนุษย์ ไหนเสียงโลกทิพย์ แต่เมื่อจิตทิพย์จะใช้ร่างกายเนื้อหน้าอกจะแข็งขึ้น เสียงจะเปลี่ยนไป เป็นได้หลายเสียง หลายสำเนียง
.
(10)ดังนั้น กายไร้ทิพย์ จึงเป็นทั้งมนุษย์ และไม่ใช่มนุษย์ในร่างเดียวกันเป็นลักษณะ*จิตทรง*ไม่ใช่*ร่างทรง*และก็เป็น*คนปกติ*
.
(11)พลังงานบารมีของภาคทิพย์ ที่เชื่อมสัญญาน กับร่างกายเนื้อ*กายไร้ทิพย์*จะแรงมาก คนที่มีจิตสัมผัส หรือร่างทรง ที่สัมผัสพลังงานได้ จะรู้เอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น