วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560

คนสามยุค เป็นผู้ใดมาเกิดกันบ้าง? คุณจัดอยู่ในกลุ่มใด?

ในภาพอาจจะมี 1 คน

คนสามยุค เป็นผู้ใดมาเกิดกันบ้าง? คุณจัดอยู่ในกลุ่มใด?
 • แบ่งเป็น "ทีมงานฟ้า" กับ "ภาคพื้นดิน" นะครับ คำว่า ทีมงานฟ้า หมายถึง ทีมงานที่ฟ้าส่งให้ลงมาทำกิจต่างๆ ซึ่งจะเป็นผู้นำครับ ส่วนคำว่า ภาคพื้นดิน หมายถึง จิตญาณที่ถึงวาระจะได้เกิดเป็นมนุษย์ พวกนี้ไม่ใช่ผู้ขับเคลื่อนโลกและสังคมอะไร แต่จะมาเป็นประชาชนหรือพลเรือนที่คอยเป็นกำลัง เป็นผู้ตามอีกที นั่นเอง

ทีมงานฟ้ามีสามยุค ดังนี้
- Generation Baby boomer ( อายุประมาณ 55 ปีขึ้นไป)
 • จะมาจากชุด "พ่อแม่-ครูอาจารย์" หรือทีมงานของพระโพธิสัตว์ที่จะลงมาทำหน้าที่เป็นพ่อแม่หรือครูอาจารย์ของพระโพธิสัตว์

- Generation X (อายุประมาณ 35 ปี - 55 ปี)
 • จะมาจากชุด "แปดเทพอสูรมังกรฟ้า" หรือภาคแบ่งของพระโพธิสัตว์ที่อวตารลงมาเป็นเทพ, ยักษ์, มาร, อสูร, ปีศาจ ฯลฯ

- Generation Y (อายุประมาณ 15 ปี -35 ปี)
 • จะมาจากชุด "เทพดาวจักราศี" หรือมนุษย์ต่างดาวที่มาบำเพ็ญในโลกเพื่อเลื่อนระดับจากมนุษย์เป็นเทพเจ้าประจำดาวจักราศีนั้นๆ

ภาคพื้นดินมีสามยุค ดังนี้
- Generation Baby boomer ( อายุประมาณ 55 ปีขึ้นไป)
 • จะมาจากชุด "ผู้สนับสนุน" เช่น พวกที่เคยร่วมในยุคสงครามในฐานะเบื้องหลัง คอยส่งเสบียงให้กองทัพ แต่ไม่ได้เข้าร่วมรบ

- Generation X (อายุประมาณ 35 ปี - 55 ปี)
 • จะมาจากชุด "ทหาร" ซึ่งทำสงครามเพื่อขยายอาณาจักรหรือเพื่อความยิ่งใหญ่ในชาติของตน ซึ่งจะมีกรรมมากจึงเกิดเป็นชาวนา

- Generation Y (อายุประมาณ 15 ปี -35 ปี)
 • จะมาจากชุด "ทหาร" ซึ่งทำสงครามเพื่อชาติบ้านเมืองมาในอดีตชาติ (เพื่ออิสรภาพ) ทำให้ชอบความรุนแรง เล่นเกมสงคราม

 • เหล่า Baby boomer กำลังเข้าสู่วัย "เกษียร" สิ่งที่พวกเขาต้องทำคือ การหา "ตัวแทน" ของตนในการสืบสานงานต่อครับ 
 • ไม่ใช่ว่าไม่ยอมเกษียรจะทำงานต่อไปทั้งๆ ที่เลยอายุแล้ว นี่เรียกว่าไม่รู้จักการ "สืบทอดหน้าที่" หากหาคนมาแทนตัวเองไม่ได้ก็จะกลายเป็น "ผีเฝ้า" สิ่งนั้นๆ ที่ทำอยู่ได้ 
 • ในขณะที่ Generation X กำลังกลายเป็นกำลังสำคัญในอาชีพต่างๆ โลกกำลังถูกขับเคลื่อนโดยคนกลุ่มนี้นั่นเอง 
 • คนกลุ่ม Generation Y ก็กำลังเข้าสู่การเรียนรู้เพื่อรับกิจช่วงต่อจากคนยุคก่อน ทำให้เราเห็นการลองผิดลองถูกหรือทำอะไรแปลกๆ ของคนกลุ่มนี้ เพื่อหาแนวทางใหม่ๆ นั่นเองครับ
 • คนทั้งสามรุ่นจึงมีบุญไม่เท่ากัน และต้องทำงานหนักไม่เท่ากัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น