วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

613. กายทิพย์ เพชรวัชระ..

ในภาพอาจจะมี กลางคืน

613. กายทิพย์ เพชรวัชระ..

มีวันหนึ่ง ข้าพเจ้าได้ถามครูอาจารย์โลกทิพย์ ว่ากายทิพย์พระอรหันต์มีลักษณะอย่างไร...ท่านตอบว่า ...
.อยู่ที่บารมีที่สะสมมา การฝึกธาตุ ฝึกปราณต่างกัน แม้จะมีความบริสุทธิ์เหมือนกัน แต่บารมีไม่เท่ากัน
@..บางองค์มีกายดุจสีควันไฟสีขาวนุ่มนวล 
@..บางองค์กายทิพย์รัศมีสีทองคำ เรียก” อรหันต์ร่างทองคำ
@. บางองค์กายทิพย์ใสดุจหยดน้ำค้าง 
@. บางองค์มีกายทิพย์ใสลื่นเหมือนเหล็กไหล 
@..บางองค์กายใสระยิบระยับดุจแสงเพชร. เรียก “กายวัชระ กายเพชร” 
.
  • $..กายเพชร..นับเป็นกายที่มีบารมีสูงที่สุด.... จะมีสักกี่คนที่เข้าถึงกายทิพย์ชั้นนี้?
  • #..ถ้าฝึกกายวัชระไม่ผ่าน...จะได้นิ้วเพชร อาวุธเพชร..แทน
  • ... บางท่านฝึกวัชรยาน จนมีอวัยวะบางส่วนเป็นเพชร เช่น นิ้วเพชรเวลาชี้นิ้วเพชรไปที่เทวดา ทำให้เทวดาก็สลายแล้วจุติ
  • .. บางท่านฝึกกายเพชรไม่สำเร็จ ได้บารมีเป็น "อาวุธทิพย์ชั้นเพชร” ให้เกิดสายฟ้า(พลังทิพย์) ทำลาย จิตวิญญาณสัตว์ถึงแก่สลายตายแล้วเกิดใหม่ได้ทันที
  • **.ถ้า.ผู้ฝึกได้.”กายวัชระ.กายเพชร..ทั้งร่างล้วนเป็นอาวุธทิพย์.ไม่จำเป็นต้องมีอาวุธทิพย์อีก
  • ..จะบำเพ็ญบารมีได้กายเพชร..จะต้อง "สละของทิพย์"อันเป็นเพชรที่ล้ำค่า ที่ตนบำเพ็ญได้ ให้แก่ผู้อื่นหรือละว ถ้าทำได้ กายทิพย์จะขึ้นชั้น "กายวัชระหรือกายเพชร"
  • @...อนึ่ง...ข้อเขียนที่ผ่านมา ข้าพเจ้าเพียงนำเสนอ ข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้รู้ ไม่มีบารมีเป็นครูใคร ถ้าผู้ใดสนใจ ต้องใฝ่ปฏิบัติด้วยตนเอง หรือ หาครูอาจารย์ที่เก่งจริง ข้าพเจ้าเพียงบอกเล่า ตามหน้าที่ ตามกิจ เท่านั้นเอง..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น