วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560

440. เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

440. เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว
โลกได้ทำการทดลองอาวุธที่รุนแรงใต้พื้นดิน ทำให้ระบบแม่เหล็กโลก แปรปรวนอย่างรุนแรง จนไม่อาจปกป้องรังสีบางชนิดจากนอกโลกได้อีก ยังส่งผลให้ระบบป้องกันสามภพแปรปรวน เช่นกัน เพราะทั้งภพหยาบ ภพทิพย์ ล้วนเชื่อมโยงกัน ดังคำว่า”เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว “ จุดศูนย์กลางกระแสแม่เหล็กโลกนี้ ก็คือ ส่วนของ “เขาพระสุเมร(ภูเขาทิพย์) นั่นเอง โดยรากของเขาพระสุเมรุก็คือแกนโลก จากขั้วเหนือไปใต้ ร้อยทะลุนรก แล้วแผ่เป็นพลังหนาแน่นออกพวยพุ่งเป็นท่อที่เล็กลง
เพราะเมื่อเขาพระสุเมรุหรือกระแสแม่เหล็กโลก พุ่งผ่านสวรรค์ชั้นใดๆ ก็จะแผ่กระแสแม่เหล็กบางส่วนออกไปป้องกันสวรรค์แต่ละชั้น ทำให้กระแสแม่เหล็กเบาบางลง กลายเป็นรูปทรงกรวยยอดแหลมแทน เมื่อดูด้วยตาทิพย์จะเห็นเป็นเขาพระสุเมรุ แต่เมื่อดูด้วยตาเนื้อจะมองไม่เห็นอะไรเลย
แต่เมื่อตรวจดูด้วยกล้องถ่ายพิเศษทางวิทยาศาสตร์ จะเห็นเป็นกระแสแม่เหล็กโลก
การทดลองระเบิดใต้พื้นดิน ภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ยังจะทำให้กระแสหยาบชั้นข้างล่าง(คลื่นความถี่ต่ำย่อมอยู่ข้างล่าง) จะถูกรบกวนการไหลเวียน ส่งผลต่อชั้นบรรยากาศชั้นบน คือ สวรรค์ แปรปรวนด้วย
นอกจากจะรบกวนโลกมนุษย์แล้ว ยังทำให้ คลื่นพลังบางชนิดที่ถูกซ่อนไว้ใต้พื้นดินก็จะถูกขับดันออกมาด้วย รวมทั้ง “จิตวิญญาณของมารนรก” จึงส่งผลให้จิตวิญญาณมากมายมาวนเวียนและเกี่ยวข้องกับมนุษย์โลกมากเป็นพิเศษ (กระแสคลื่นความร้อนความถี่เหมาะกับจิตวิญญาณชั้นต่ำมีเพิ่มขึ้น) ในช่วงนี้จึงการทรงเจ้าเข้าผี สัมภเวสี อสูรกาย มากขึ้น และกระแสคลื่นหยาบ ทำให้เกิดภาวะความรุนแรง เพิ่มขึ้นในจิตใจมนุษย์โหดร้ายมากมาย
ดังนั้นถ้าเราจะเด็ดดอกไม้ ควรเด็ดด้วยความอ่อนโยน อย่างรู้คุณค่า เด็ดอย่างสร้างสรรค์ รู้จักกาลเวลา และจำเป็นต้องหมั่นปลูกดอกไม้แห่งความดีงามแพร่กระจายในหัวใจมนุษย์ ให้มากขึ้นทับทวี เพื่อก่อเกิดกระแสความดีงาม เพื่อจรรโลงโลกของเราอย่างแท้จริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น