วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

สาเหตุแห่งทุกข์

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
#สาเหตุแห่งทุกข์
ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตท่านนั้น
ส่วนใหญ่แล้วเกิดจาก "ความเห็นแก่ตัว" ทั้งสิ้น
ไม่เป็นเพราะใครคนนั้นมีความเห็นแก่ตัว
ก็ตัวท่านเองด้วยนั่นแหละที่เห็นแก่ตัว
ซึ่งพฤติกรรมการเห็นแก่ตัวนี้ส่วนใหญ่แล้ว
มักจะแสดงออกมาโดยไม่รู้ตัวเพราะความเคยตัว
#ตัวอย่างการเห็นแก่ตัว
แล้วทำให้เกิดทุกข์...มีพอสังเขปดังนี้
1.มักคิดแต่จะ "หาประโยชน์" จากคนอื่น
แต่ไม่เคยคิดที่จะ "ให้ประโยชน์" แก่คนอื่น
2.มักคิดแต่จะให้คนอื่นทำดีกับตนเองก่อน
แต่ไม่เคยคิดที่จะทำดีกับคนอื่นก่อน
3.ต้องการให้คนอื่นไม่ถือโทษโกรธแค้น
ในความผิดบาปที่ตนเองกระทำ
แต่กลับไม่ยินยอมที่จะให้อภัยผู้อื่น
ที่กระทำผิดบาปต่อตนเอง
4.มักจดจำความผิดพลาด
หรือผิดบาปของคนอื่นไว้
ตราบนานแสนนาน
แต่ตนเองนั้นมักจะจดจำ
ความดีงามของคนอื่นไม่ได้
5.มักชอบมองคนอื่นในแง่ลบ
แต่กลับไม่ชอบให้ใครคิดลบต่อตนเอง
6.คนอื่นพูดผิดหูก็โกรธเพราะหาว่าล่วงเกิน
แต่ทีตนเองพูดล่วงเกินคนอื่นเขา
ก็กลับบอกว่า "มิได้ตั้งใจ"
เรายืนยันต่อท่านทั้งหลายว่า
พฤติกรรมเหล่านี้
เป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งสิ้น
หากท่านปรารถนาความสงบสุข
ก็จงละเลิกพฤติกรรมเหล่านี้เสีย
ถ้าท่านเอาแต่แสวงหาประโยชน์จากคนอื่น
โอกาสที่ท่านจะเบียดเบียนผู้อื่นให้เกิดทุกข์
ก็จะมีสูงยิ่ง...สูงยิ่ง.....
โอกาสที่ท่านจะไม่สมหวังเพราะถูกปฏิเสธ
ทำให้ท่านเกิดทุกข์จะมีสูงยิ่ง...สูงยิ่ง
ถ้าท่านรอให้คนอื่นทำดีกับท่านก่อน
โอกาสที่ท่านจะผิดหวังจนเกิดทุกข์ก็มีสูงยิ่ง
เพราะพวกเขาก็รอให้ท่านทำดีกับเขาก่อนเช่นกัน
ถ้าท่านไม่ยอมให้อภัยคนอื่นท่านก็จะทุกข์
ถ้าท่านต้องการให้คนอื่นให้อภัยท่านบ้าง
ท่านก็จะมีโอกาสทุกข์สูงยิ่งเพราะไม่สมหวัง
ถ้าท่านเอาแต่จำความไม่ดีงามของคนอื่นไว้
ตัวท่านก็มีโอกาสทุกข์ สูงยิ่ง...สูงยิ่ง....
จึงไม่รู้ว่าจะไปจดจำมันทำไม
ถ้าท่านอยากให้คนอื่น
จำความดีงามของท่านไว้
แล้วลืมความไม่ดีของท่านไปให้หมด
โอกาสที่ท่านจะผิดหวังจนเกิดทุกข์ก็มีสูงยิ่ง
เพราะพวกเขาส่วนใหญ่
ใครๆก็มีนิสัยเคยตัวแบบเดียวกับท่านไงล่ะ
ดังนั้น
มิใช่แค่เพียงละวางความทุกข์ไม่ได้
ถ้าหากท่านยังละเลิกความเห็นแก่ตัว
ในลักษณะดังกล่าวเหล่านี้ไม่ได้
ท่านทั้งหลายก็จะยัง "นิพพานดิบ" ไม่ได้
เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
3-11-2016

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น