วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560

ธรรมะจากภาคทิพย์ตอนที่ 26

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 • (1) ธรรม หรือ ธรรมะ หมายถึง จิตและร่างกายเนื้อ ที่จิตอาศัยอยู่
 • (2) โลก หมายถึง สิ่งนอกร่างกาย ตั้งแต่เสื้อผ้าที่สวมใส่ จนถึง นานาสรรพสิ่งนอกโลกออกไป ที่ตาเนื้อมองเห็นได้ พิสูจน์ได้

.
 • (1)ธรรม [ จิต+ร่างกาย ] เรียนรู้>>ความคิด>>อารมย์>>ผลของอารมย์
 • พระบรมมหาศาสดาสอน หลายบท-หลายตอน วัตถุประสงค์เพื่อ
  • (1.1)#จิต ให้นิ่ง ไม่หวั่นไหวต่อความคิด-อารมย์ ที่เข้ามากระทบ ทั้งยินดี
  • และไม่ยินดี วางลงได้อย่างรวดเร็ว และลืมมันทันที ให้อยู่กับปัจจุบัน
  • (1.2)#กาย_วาจา_ใจ มีเมตตา ช่วยเหลือ เกื้อกูล ไม่ทำร้าย ไม่ใส่ร้าย ไม่คดโกง ไม่เอาเปรียบ ใครๆทั้งกาย-วาจา-ใจ และไม่ทำร้ายตัวเอง

.
 • (2)โลก หมายถึง นานาสรรพสิ่งนอกร่างกาย ตั้งแต่เสื้อผ้าที่สวมใส่เป็นต้นไป
 • จงเรียนรู้ธรรมชาติ ของสิ่งนั้นๆ ทั้ง คน สัตว์ พืช สิ่งของ ทุกอย่าง>>>เพื่อให้ร่างกายของตนเอง อยู่รอดปลอดภัย มีความสุขกับสังคมที่ตนเองอยู่และมีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมสรรพ ที่จะทำให้ร่างกายตนเอง ได้รับความสุข ทั้งทางกายภาพและความรู้สึก

 • ร่างกายจะต้องไม่มี ไม่เอาอะไรเลย คนละประเด็น ไม่ใช่อย่างนั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น