วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560

492. วิสัยของ ‎พุทธภูมิ

ในภาพอาจจะมี 1 คน
492. วิสัยของ ‎พุทธภูมิ
.... เหล่าพุทธภูมิทั้งหลายกำหนดให้ตนเองว่า ก่อนตัวเองจะเป็นพระพุทธเจ้า ต้องสะสมบุญบารมีให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แม้นรู้ทางไปพระนิพพานอย่างไม่มีความสงสัย แต่จะไม่เข้าสู่กระแสพระนิพพาน ไม่เป็นพระอริยเจ้าบุคคลโดยเด็ดขาด สามารถทำตนเองเสมือนว่าเป็นพระอรหันต์ได้ มีความรู้เชียวชาญใน 84,000 พระธรรมขันธ์ เข้าใจในวิธีปฏิบัติธรรมทุกประการ แต่ก็ไม่ได้บรรลุธรรมอันบริสุทธิ์ ยังไม่ใช่พระอรหันต์
.....เพราะหน้าที่หลัก-ของเหล่าพุทธภูมิ คือการเป็น ‪#‎ครู‬ มีหน้าที่เรียนรู้ธรรมโดยละเอียด เพื่อนำมาสอนศิษย์ทั้งหลาย ให้รู้วิธีเข้าถึงมรรคผลที่ถูกต้อง ไปพระนิพพานได้จริง
.....พุทธภูมิ เหมือนผู้พายเรือ พาคนข้ามแม่น้ำ ไปถึงฝั่งตรงข้ามได้แล้ว แต่ตนเองก็ต้องพายกลับไปรับคนอื่นที่เหลือ พาข้ามฝั่งต่อไปเรื่อยๆไม่จบสิ้น จนกว่าชีวิตจะหาไม่ เพียงต้องการสะสมบุญกุศลไว้ใช้ยามตนเองเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาล
....เนื่องจากยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าบุคคล บางชาติเกิดยังไม่ทันพบครูบาอาจารย์ของตน หรือพบแล้ว แต่มีเวรกรรมมากั้น ทำให้ยังไม่สามารถใช้ญาณหยั่งรู้ ทำให้มีความประมาทพลาดพลั่งทำผิดศีล 5 ตายไปก็ตกนรก และลงอบายภูมิมากกว่าสาวกอีก เพราะเวียนเกิดตายมากกว่า..
....ผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิ จึงต้องทำใจ ยิ่งช่วงบารมีตอนต้น และ บารมีตอนกลาง ต้องใช้เวรกรรมในนรกอย่างแน่นอน นี่เป็นเรื่องปกติของพุทธภูมิ ที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดนับชาติไม่ได้ ต้องเกิดวนเวียนในทุกภพ : ทั้งสวรรค พรหม โลก และนรก
.... กำลังใจของพุทธภูมินั้นมีสูงมาก เต็มเปี่ยมล้นไปด้วยมีเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลาย ต้องการให้สรรพสัตว์นั้นพ้นจากทุกข์ทั้งปวง แม้นตนเองจะต้องเดินลุยผ่านไฟนรกครบทุกขุมก็ยอม ด้วยความเสียสละและอดทนอย่างยิ่ง เพื่อสะสมบุญบารมีและความสำเร็จพระโพธิญาณในที่สุด
…ดังนั้น..ทุกคนต้องระวังไว้อย่าไปปรามาสพระโพธิสัตว์ ยิ่งสมัยนี้มีพระโพธิสัตว์ลงมาสร้างบารมี อาจผิดเพี้ยนจากคำสอนพระพุทธเจ้าไปบ้าง ผิดธรรมวินัยไปบ้าง นั่นเป็นกรรมที่ท่านจะต้องรับเอง เราไม่ต้องไปซ้ำเติมท่าน มีพระสงฆ์ดังๆหลายองค์ที่ผิดพลาดไป..แต่บารมีเก่าที่ท่านสร้างมาก็มี...เราเพียงดู..ไม่ต้องไปซ้ำ..ก่อกรรมให้ตนเอง..ทั้งที่เรามีบารมีน้อยกว่าท่านอีก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น