วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

617.. จิตจักรวาล คือ อะไร?

ในภาพอาจจะมี 1 คน

617.. จิตจักรวาล คือ อะไร?
 • ช่วงนี้มีผู้พูดถึงจิตจักวาลกันมาก และมีหลายคนเข้าใจว่า จิตจักรวาล คือ จิตนิพพาน…**.ซึ่งไม่ใช่ ข้าพเจ้า..จึงขอเรียนรู้ เพื่อสนองกิเลสในใจตนเอง ตามความเข้าใจข้าพเจ้า สัก ๕ ตอน
 • “จิตจักรวาล” .เป็น.จิตวิญญาณดั้งเดิม..พลังงานแรกเริ่ม ..จิตสำนึกร่วม .. บางท่านเรียก “พระผู้สร้าง” พระบิดาแห่งจิตวิญญาณ ..พระจิต. ผู้สร้างสรรพสิ่ง .. ..พวกเขาจะมาสู่โลก มนุษย์เรียกเขาว่า "พระเจ้า"
 • " จิตจักรวาล " เป็นพลังงานขนาดเล็ก ระดับปรามณู โดยนิวเคลียสจะสั่นสะเทือนตลอดเวลา เพื่อปลดปล่อยคลื่นพลังงาน และแสง ทำหน้าที่ "ผู้พิทักษ์จักรวาล"รักษาความสมดุล ของอำนาจแม่เหล็กโลก
 • …แล้วจิตวิญญาณนี้ เดินทางข้ามมิติ มาเกิดเป็นมนุษย์บนดาวเคราะห์โลก เพื่อ สร้างจิตสำนึกด้านบวก ความรัก ความเมตตา การอดทน อดกลั้น และให้อภัย สร้างพลังงานใหม่(เริ่ม พ.ศ.๒๕๔๕) เปลี่ยนพลังงานแม่เหล็ก เพิ่มพลังงานบวก คือ พลังงานบุญนั่นเอง
 • " จิตจักรวาล " ส่วนหนึ่งถูกแบ่งภาค มาถือกำเนิดพร้อมกับกายมนุษย์ โดยที่ตำแหน่งที่ตั้งของจิตวิญญาณ จิตจักรวาลอยู่ที่กลางหน้าผาก(ต่อมพิทูอิทารี) เท่ากับว่ามนุษย์เรามี ๒ ภาค ภาคหนึ่งคือจิตจักรวาล และอีกภาคหนึ่งคือ จิตมนุษย์
 • …ในความเห็นส่วนตัว..จิตจักรวาล แม้จะเป็นจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์....เมื่อยังมีวิญญาณอยู่..จักย่อมมีเชื้อไฟ.. ย่อมมีรูปนาม... ย่อมมีจิตสำนึก...แม้จะสุขในความว่างอันเป็นนิรันดร์ .แต่ยังอยู่ในกฎจักรวาล กฎไตรลักษณ์ . ยังมีกิจ มีหน้าที่..

 • แต่พระนิพพาน..พ้นจากวิญญาณแล้ว พ้นจากรูปนามแล้ว พ้นจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงแล้ว พ้นจากสมมุติแล้ว พ้นจากความบริสุทธิ์แล้ว พ้นจากความว่างทั้งปวง ...พ้นจากพลังบุญ พลังบวก...พ้นจากไตรลักษณ์....
 • .ความรัก ความเมตตา ไม่เพียงพอต่อการหลุดพ้น ต้องมีปัญญาในอริยมรรค จึงเป็นเส้นทางในการหลุดพ้นแท้จริง
 • แม้แต่แดนพุทธเกษตร โลกธาตุแห่งพุทธะ ก็ไม่ใช่จิตจักรวาล พ้นจากอำนาจของจิตจักรวาล
 • เมื่อทุกคนทราบว่า
 • ..พระพุทธเจ้าเป็นโลกะวิทู..ผู้รู้แจ้ง.ผุ้มีปัญญาสูงสุด..เราเพียงเดินตามคำสอนของพระพุทธองค์..เดินตามอริยมรรค๘..เพื่อปล่อยวางขันธ์๕
 • ..ทำตามนั้น..ตามเส้นทางที่ผู้หลุดพ้นเดินกันมานาน ตามหลวงปู่ครูอาจารย์..จึงจะเป็นการหลุดพ้นจริง..เส้นทางอื่น..เราไม่มีปัญญาจะแยกแยะได้..เอาที่เห้น ที่เป็น..ตามอริยสัจ๔ ตามความจริงสัจธรรมที่ไม่เปลี่ยนอีกแล้ว...ไม่ต้องหาทางเลือกสายใหม่
 • ..ถ้าเราเข้าถึงไตรสนณคมภ์จริง เคารพพระรัตนตรัยจริง..จงเดินตามพระพุทธองค์..อย่างไม่ลังเลสงสัย..ย่อมถึงเป้าหมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น