วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560

ความรู้เรื่องธรรมจักร
#ความรู้เรื่องธรรมจักร
ในมรรควิถีของจิตจักรวาล
เพื่อการหลุดพ้นนั้น
เราเน้นท่านทั้งหลายให้รู้ว่า
ท่านต้องหมุนธรรมจักรให้สำเร็จ
ถ้าท่านไม่ทำหรือทำไม่สำเร็จ
ท่านจะไม่อาจนำพาจิตวิญญาณของท่าน
หลุดพ้นออกไปจากระบบเอกภพนี้ได้
เพราะการหมุนธรรมจักร
เป็นหน้าที่หลักของมนุษย์ทุกคน
จักต้องปฏิบัติให้ได้จนเป็นธรรมชาติของตน
ซึ่งจะต้องฝึกฝนในชีวิตจริงเท่านั้น
#การหมุนธรรมจักร
หมายถึง การหมุนเวียนการใช้อายตนะ
เป็นหน้าต่างของจิตใจท่าน
เพื่อส่งสัญญาณการสัมผัสรู้ดูเห็น
เข้าไปสู่จิตซึ่งอยู่ภายใน
เพื่อให้จิตรับรู้แล้วเรียนรู้
เรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไร
เรียนรู้ว่าควรจะต้องอะไรกับอะไรบ้าง
หรือเรียนรู้ว่าไม่ควรจะอะไรกับอะไรบ้าง
นอกจากนั้น.....
จิตยังต้องมีหน้าที่เรียนรู้ที่จะรักในสิ่งไม่น่ารัก
จิตยังต้องเรียนรู้ที่จะให้แม้คนที่ไม่น่าให้
จิตยังต้องเรียนรู้ที่จะคิดด้วยสมอง
เพื่อยกระดับสมรรถนะของสมองของตนด้วย
ดังนั้น
ถ้าวันๆหลบมุมไปจุ้มปุ๊กอยู่คนเดียว
ท่านก็จะมิอาจฝึกหมุนธรรมจักรได้เลย
เพราะท่านมิยอมให้ตา หู จมูก ลิ้น ปาก
อวัยวะ และกายสัมผัส
ทำหน้าที่เป็น "หน้าต่าง" ที่เปิดออก
เพื่อให้จิตของท่านได้รับรู้อะไรๆผ่านเข้าไปเลย
การยกระดับจิตปัญญา
เพื่อพัฒนาจิตสามนึกของท่าน
ในบทบาทของฆราวาส
ผู้เป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งแทงตลอด
ทั้งในมิติโลก มิติแห่งชีวิตและมิติแห่งจิตวิญญาณ
จึงถูกปิดกั้นไว้ด้วยความไม่รู้
เพียงแค่เรื่อง "ธรรมจักร" ยังไม่เข้าใจ
หรือยังคงเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนแล้ว
การเข้าถึงภาวะหลุดพ้นทางจิตวิญญาณ
ก็จะยังคงเป็นเรื่องเลื่อนลอยอยู่ต่อไป
เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
31-1-2017

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น