วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560

ทำดีเพราะรู้ว่าดี มิใช่เพราะอยากได้ดี

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

จงทำดี เพราะรู้ว่าทำแล้วดี
จงทำดี เพราะรู้ว่าดีแล้วจึงทำ

จงไม่ทำชั่ว เพราะรู้ว่าทำแล้วชั่ว
จงไม่ทำชั่ว เพราะรู้ว่าชั่วจึงไม่ทำ

จงอย่าทำดี เพราะอยากได้ดี
จงอย่าทำดี เพราะไม่อยากได้ชั่ว

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
21-3-2017
ถูกใจ
แสดงความคิดเห็น
12 ความคิดเห็น
ความคิดเห็น
Bunya Hattee กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะ
การบสาธุ เอเมน
Aticha Chuntong กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะ
ลุงประจำ ดาวพลัง กราบน้อมรับ.ครับผม เอเมน
Anchan Maturos กราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้ธรรมะนะคะ
นันท์ ทัตตะวร กราบสาธุค่ะท่านอาจารย์
Pattama Songrod กราบขอบพระคุณค่ะ
Adchara Dada Pharm กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะ
Maneerat Khunsiri กราบสาธุค่ะ
ทศ ปารมี กราบขอบพระคุณครับ..ท่านอาจารย์
กรแก้ว รัตนภา ค่ะท่านอาจารย์ ช่วงนี้ก้อยบกพร่องหลายเรื่อง ก้อยต้องชำระสิ่งที่รกรุงรังออกไปจากชีวิตและจิตใจ สร้างความคล่องตัวให้เกิดขึ้น จะเร่งอัตราความเร็วในการก้าวตามท่านอาจารย์ให้ไวขึ้นค่ะ.....กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะ
พุธพันธ์ แร่ขาว กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะ แนวทางสร้างแนวคิดที่ท่านอาจารย์ได้เมตตาสื่อสอนเป็นความจริงและก่อเกิดประโยชนฺ์ทางจืตวิญญาณอย่างถูกต้องที่สุดค่ะ
ศรีเรือน สุวรรณวงศ์ ค่ะ จะทำดี โดยไม่ร้องขอ..
กราบสาธุค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น