วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ธรรมะจากภาคทิพย์ตอนที่ 11

ในภาพอาจจะมี นก

ปุถุชน กับ อริยะบุคล
ปุถุชน>>อยากได้ อยากมี อยากเป็น อยากเด่น อยากดัง อยากเป็นเจ้าของ
อริยะบุคคล>>ผู้มีเมตตา ผู้ให้ ผู้เสียสละ ผู้คอยช่วยเหลือ ผู้ไม่เอา
ปุถุชน>>มีสภาวะอารมย์ รัก โลภ โกรธ หลง ถือตัวถือตน อิจฉาริษยา
อริยะบุคคล>>มีแต่อารมย์อุเบกขา จิตนิ่ง ไม่หวั่นไหวกับสิ่งนอกร่างกาย
.
ฆราวาส กับ พระสงฆ์หรือนักบวช
#สิ่งนอกร่างกาย
ฆราวาส>>อยู่ท่ามกลางสิ่งยั่วยุ ให้เกิดสภาวะอารมย์ ตลอดเวลา
พระสงฆ์>>แยกตัวสันโดด ออกจากสังคม ง่ายต่อการฝึกฝนจิต
การฝึกมหาสติ เพื่อให้จิตนิ่ง เพื่อล้างสัญญากรรมเก่า ไม่สร้างสัญญาใหม่
หยุดผูกติด หยุดสนใจความคิด ที่ปล่อยออกมาจาก สัญญาเก่า
ทุกความคิด คือ การทำงานของสัญญา ปล่อยให้ความคิด ไหลปล่อยออกไป
รับรู้ความคิด แล้วกระทำ-พูด ตามความคิดนั้น กับทุกสิ่งนอกร่างกาย
ในสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสม สร้างสรร เป็นมงคล
แต่ไม่ยึดติด ในการกระทำนั้นๆ จนเป็นอารมย์ ทั้งยินดี และ ไม่ยินดี
เมื่อหมดสัญญา คือ หมดความคิดทั้งหมด ในสมอง ไม่มีคำสั่งจากจิต
ต่อไป..รับรู้แต่ทุกสิ่งที่มองเห็น ที่ได้ยิน ที่ได้สัมผัส
แล้วเคลื่อนไหว-พูด ตามเหตุการณ์ ที่กำลังเกิดในปัจจุบัน
คือการหลุดพ้น ที่แท้จริง ไม่ใช่อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหารย์ อภิญญา จำนวนพรรษา
หรืออำนาจใดๆที่จะคอยช่วยเหลือ ต้องหลุดพ้นด้วยตัวเอง
.
#สิ่งในร่างกายนี้ ทั้งฆราวาสและพระสงฆ์ หรือนักบวชทุกศาสนา
สามารถฝึกฝนได้ ไม่มีข้อยกเว้น
การจะหลุดพ้น คือเรื่องของจิต ไม่ใช่เรื่องของร่างกาย
หรือการกระทำใดๆทั้งสิ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น