วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ธรรมะจากภาคทิพย์ตอนที่ 21

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง
ธรรมะจากภาคทิพย์ตอนที่21
ศีล_บารมีกาย_บารมีจิต

ศีลคือ
การไม่ทำร้ายใคร
ไม่มุ่งร้ายใครทั้งกาย วาจาใจ
และไม่ทำร้ายตัวเอง

บารมีกายคือ
พรหมวิหารธรรม
การเสียสละ

บารมีจิตคือ
วิมุตติธรรม
จิตนิ่ง
(อุเบกขา)
.
บารมีจิตคือ
จิตนิ่งกับทุกเหตุการณ์ที่เจ้ากำลังเจอ
ไม่ยินดี-ดีใจจนเกินงาม
ไม่โกรธ ไม่เพ่งโทษ ไม่อาฆาตมาดร้าย 
ไม่ใส่ร้าย ไม่อิจฉาริษยา
จิตนิ่ง 
จะเกิดแสงออกมาจากจิตกลางตัว
เป็นคลื่นพลังงาน ครอบตัวเจ้า 
[ บาเรีย ]
.
บารมีกายคือ
เมตตา ทาน 
กับสิ่งมีชีวิตร่วมโลก
เมตตา = สงสาร
กรุณา = เข้าไปช่วยเหลือด้วยจิตที่สงสาร และดีใจที่ได้ช่วย
มุทิตา = ปลื้มใจกับผลงานความดี ความเสียสละของคนอื่น
อุเบกขา = วางเฉยเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่ถูกใจ 
ดึงจิตกลับคืนสู่ร่าง 
ดูแต่จิตตัวเอง 
จะเกิด 
*แสงสี* 
ที่กายในเจ้า สว่างไสวเป็นสีต่างๆ 
และ
แสงแห่งจิตที่มีพลังงานสูง 
ส่อง *สีแสง* แห่งกายเจ้า
เป็นรัศมีออกไป
.
ผู้ใดที่มี 
บารมีจิต+บารมีกาย 
คือ 
สัมมาทิฏฐิ 
มีพลังงานบาเรียคุัมครอง
ผู้ใดที่ไม่มีทั้ง 2 บารมี
คือ มิจฉาทิฏฐิ 
[ มักชอบอวดตน+ข่มทับคนอื่น ]

ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม
 เรา..คือ..จิตที่ไม่ใช่มนุษย์

จิตใหม่-จิตมนุษย์ ไม่มีกายใน 

จึงสูญเสียการควบคุมกายเนื้อ ให้จิตเรา

เราใช้กายในของ พระตรีมูระติภาคที่ 18 

เป็นกายใน
เชื่อมสัญญาณพลังงาน 129 อรูปจิต

มหาพุทธะมหาบารมี

กายไร้ทิพย์ จิตไร้รูป 

จึงเป็น
*กายแทน*
ของเราในภาคมนุษย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น