วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

บรรลุสู่การเป็น " พระพุทธเจ้า "

ในภาพอาจจะมี ข้อความ และ สถานที่กลางแจ้ง

  • พระมหาโพธิสัตว์ ทุกๆ พระองค์ ทรงเสียสละ ในการบำเพ็ญมหาบารมี ทุกกิริยา เพื่อให้บรรลุสู่การเป็น " พระพุทธเจ้า "
  • พระองค์ ทรงหาทาง ช่วยเหลือ ลูกๆ มวลเวไนย ทั้งหลาย
  • ให้หลุดพ้น จาก " ความทุกข์ " 
  • หลุดพ้น จาก " คุกแห่งวัฏสงสาร " 
  • หลุดพ้น จาก " การ เวียน ว่าย ตาย เกิด " 
  • หลุดพ้น จาก " ความเศร้าโศกเสียใจ ที่ต้องพลัดพรากจากคนที่ลูกรัก "
  • พระองค์ทรงทำทุกๆ อย่าง เพื่อชี้ทางสว่าง ให้ลูกๆ ดำเนินตาม เพื่อให้ลูกๆ ได้กลับคืนสู่ " แดนนิพพาน " มีแต่ความสุข ชั่วนิจนิรันดร
  • ขอพระมหาบารมีแห่งพระพุทธองค์ทั่วทั้งอนันตจักรวาล
  • ช่วยคุ้มครองลูกๆ ทุกจิตวิญญาณ ให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวง ขอบารมีคาถาข่ายเพชรพระพุทธเจ้า ปกป้องลูกๆ ทุกๆ จิตวิญญาณด้วยเทอญ
ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ แว่นกันแดด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น