วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560

โปรดมารในกายมนุษย์

ในภาพอาจจะมี 1 คน

โปรดมารในกายมนุษย์

หลังได้หยุดพักร่างสังขารและจิตญาณ 1 เดือนมนุษย์. ภาระกิจเริ่มเข้ามาค่ะ

เป็นภาระกิจโปรดจิตมารของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น มารแฝงหรือเป็นขวัญมารลงมาเกิด. ต่างพากันมาหาแม่เพื่อรับการปลดปล่อยจากภพภูมิเดิม เปลี่ยนเป็นพระพุทธโพธิสัตว

เพียงแต่แผ่ด้วยคำนี้ ..........

"🌸 ขอพระบารมีพระบรมรัตนะนิพพานธรรม ในรหัสพระกวนอิมพันมือ ได้โปรดดลบันดาลและคุมบุญประสิทธิ์ประสาทให้.....

เอ่ยนามคนที่มาขอรับพร..........ทุกจิตทุกกายทุกญาณ ตลอดสายใยบุญสายใยวิบากกรรมของ....(ขื่อคนที่มาขอรับพรทั้งหมด)

ได้มาเป็น พระพุทธะโพธิสัตว์พันมือ และสำเร็จธรรมคู่รักพระพุทธะโพธิสัตว์พันมือบรมเศรษฐีพระจักรพรรดินิพพาน ในพระบรมศาสดาทุกศาสนา ในพระอวโลกิเตศวรกวนอิมพันมือพันกร ในพระพุทธมหาบารมีธรรม ในพระบรมรัตนะนิพพานธรรม สุขสำเร็จอยู่ในพุทธเกษตร ได้ดวงแก้วมหาสัทธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เป็นหนึ่ง นิพพานในจิตปัจจุบันทุกรูปทุกนาม

ด้วยอานุภาพ พระพุทธมหาบารมีธรรม ในพระบรมรัตนะนิพพานธรรม ในรหัสพระกวนอิมพันมือ

ทุกคนที่มารับพร ต่างเกิดความเปลี่ยนแปลง โล่ง โปร่ง สบาย ปิติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น