วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560

กายไร้ทิพย์_จิตไร้รูป_คือกายแทน_129_พุทธะมหาบารมี

ในภาพอาจจะมี 1 คน
กายไร้ทิพย์_จิตไร้รูป_คือกายแทน_129_พุทธะมหาบารมี


 • กายใน>>กายพระปัจเจกพระพุทธเจ้า ควบคุมกายเนื้อ กายเดิมหมดอายุขัย
 • ศูนย์กลางกาย [หน้าอก]>>พระแก้วมรกต เชื่อมสัญญาณ พุทธะมหาบารมี
 • จิตมนุษย์>>หน่อจิต พระพุทธเจ้าในอนาคต
 • กายเนื้อ>>คือ กายแทน ภาคมนุษย์ของ
  • พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 29 พระองค์
  • พระพุทธเจ้า 99 พระองค์
  • พระปัจเจกพระพุทธเจ้า 1 พระองค์
  • รวม. 129 พระองค์
  • พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 29 พระองค์
   • (1)พระตัณหังกร. (2)พระเมธังกร. (3)พระสะระณังกร
   • (4)พระทีปังกร. (5)พระโกณฑัญโญ. (6)พระมังคะโล
   • (7)พระสุมะโน. (8)พระเรวะโต. (9)พระโสภีโต
   • (10)พระอะโนมะทัสสี (11)พระปะทุโม. (12)พระนาระโท
   • (13)พระปะทุมุตตะโร (14)พระสุเมโธ. (15)พระสุชาโต
   • (16)พระปิยะทัสสี. (17)พระอัตถะทัสสี. (18)พระธัมมะทัสสี
   • (19)พระสิทธัตโถ. (20)พระติสโส. (21)พระปุสโส
   • (22)พระวิปัสสี. (23)พระสิขี. (24)พระเวสสะภู
   • (25)พระกะกุสันโธ (26)พระโกนาคม. (27)พระกัสสะปะ
   • (28)พระสมณะโคดม.ปัจจุบัน (29)พระศรีอริยเมตไตรย อีก 3,000 ปี
 • .
#การจะขึ้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ต้อง
  • (1)บารมีจิต..ต้องนิ่งทุกสภาวะอารมย์ ด้วย*ดวงกสิณบารมี*ที่หน้าอก
  • (2)บารมีกาย..ทาน ช่วยเหลือ เสียสละ ถึงขั้นสละชีวิตได้อย่างน้อย 10 ครั้ง
  • (3)อ่อนน้อม ถ่อมตน ยอมคน มีสัมมาคารวะ ปิยะวาจา วิริยะห้ามตก
.>>ใครที่อ่านธรรมะ หรือสนทนากับ กายไร้ทิพย์ จิตไร้รูป ทางโทรศัพท์ แล้วเกิดอาการร้องไห้ น้ำตาไหล ขนลุกซู่ทั่วตัว ตลอดเวลา นั่นคือ จิตในเจ้า มีความสัมพันธ์กับพระพุทธเจ้าพระองค์ใด พระองค์หนึ่ง ในร่างหลวงพ่อกายไร้ทิพย์ ทั้งที่เป็นพ่อแม่ สายโลหิต เพื่อน สาวก คู่บารมี หรือผู้ลบหลู่ ปรามาส เนรคุณ ฯลฯ กับพระพุทธเจ้า พระองค์ใด พระองค์หนึ่งใน 129 พระองค์
 • ให้ติดต่อเข้ามา เพื่อย้อนอดีตชาติว่า เจ้าคือใคร มีสาเหตุอะไร
 • 555555 #เราเอง
 • มีพวกลบหลู่ ปรามาส พระสมณะโคดม มาเกิดเยอะ เจอแล้วหลายคน
 • หากไม่รีบมาขอขมา หรือยังมีมานะถือตนว่า พรรษาสูงกว่า
 • หมดสิทธิ์สำเร็จอริยะผล หมดสิทธิเกิดในยุคพระศรีอริยะเมตไตรย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น